Takaisin

Sähköhammasharjan käyttö hampaiden reikiintymisen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Jorma Jokela
12.8.2014

Näytön aste: B

Sähköhammasharjan käyttö ilmeisesti puhdistaa hampaat ja vähentää ientulehdusta paremmin kuin tavanomaisen harjan käyttö, mutta sähköhammasharjan käytön vaikutuksesta hampaiden reikiintymiseen ei ole tutkimustietoon perustuvaa näyttöä.

Vuosia 1966–2004 koskeva systemoitu Cochrane-katsaus «Robinson PG, Deacon SA, Deery C ym. Manual versus ...»1, «»1, jossa arvioitiin vähintään 4 viikkoa kestäneet RCT-tutkimukset. Hyväksyttyjä tutkimuksia oli 46, ja niissä oli yhteensä 3 855 koehenkilöä. Koehenkilöillä ei saanut olla harjaamista estävää vammaa, eikä heidän harjaustaan valvottu. Mukana oli vain sähköhammasharjan käyttöön liittyviä tutkimuksia. Sähköhammasharjalla (edestakaisin pyörivä harja) hampaat puhdistuivat paremmin ja ientulehdusta esiintyi vähemmän kuin tavanomaisella harjalla. Meta-analyysiä varten laskettiin keskiarvojen standardoitu ero (SMD) ja sille 95 % luottamusväli. Negatiivinen arvo tarkoittaa, että sähköhammasharjaus on tehokkaampi.

Alle 3 kuukautta kestäneiden tutkimusten tuloksena oli seuraavanlainen vaikutus plakkiin: SMD -0,43 (95 % luottamusväli -0,72–-0,14) ja ientulehdukseen: SMD -0,65 (95 % luottamusväli -0,90–-0,34).

Yli 3 kuukautta kestäneissä tutkimuksissa vaikutus plakkiin oli: SMD -1,29 (95 % luottamusväli -2,67–-0,08) ja ientulehdukseen: SMD -0,51 (-0,76–-0,25). Vaikutusta reikiintymiseen ei raportoitu.

Herkkyysanalyysin mukaan tulokset olivat robusteja (riippumattomia jakaumaoletuksista) eikä julkaisuharhaa havaittu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Robinson PG, Deacon SA, Deery C ym. Manual versus ...»1: Tutkimukset olivat lyhytkestoisia eikä niissä ollut edes suunniteltu arvioitavan vaikutuksia hampaiden reikiintymiseen. On silti todennäköistä, että parempi harjaustulos vähentää reikiintymistä, erityisesti jos käytetään fluorihammastahnaa.

Kirjallisuutta

  1. Robinson PG, Deacon SA, Deery C ym. Manual versus powered toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD002281 «PMID: 15846633»PubMed