Takaisin

Sähköhammasharjan käyttö hampaiden puhdistamisessa

Näytönastekatsaukset
Kimmo Suomalainen ja Marja Pöllänen
27.8.2020

Näytön aste: B

Sähköhammasharja ilmeisesti puhdistaa hampaat ja vähentää ientulehdusta paremmin kuin tavanomaisen harjan käyttö, mutta sähköhammasharjan käytön vaikutuksesta kariesvaurioiden syntyyn ei ole tutkimustietoon perustuvaa luotettavaa näyttöä.

Meta-analyysiin «Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA ym. Powered ve...»1 haettiin satunnaistettuja kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia, joissa verrattiin sähköhammasharjan ja tavallisen hammasharjan kykyä puhdistaa hampaisto ja vähentää ientulehdusta vähintään 4 viikkoa kestävän seurannan aikana. Aineistoksi valikoitui 51 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 4 624 tutkittavaa. Tulosmuuttujina tarkasteltiin plakin ja ientulehduksen (gingiviitti) ilmenemisessä tapahtuvaa muutosta lyhyellä (1–3 kk) ja pitkällä (yli 3 kk) aikavälillä. Vaikutusta hampaiden reikiintymiseen ei raportoitu.

Lyhyen tarkastelujakson (1–3 kk, 40 tutkimusraporttia, 2 871 tutkittavaa) jälkeen todettu vakioitu keskimääräinen ero (standardised mean difference, SMD) plakin esiintymisessä oli -0,50 (95 % luottamusväli -0,70 – -0,31), mikä on tilastollisesti merkitsevä ja vastaa 11 % eroa sähköhammasharjan hyväksi plakki-indeksillä 2 mitaten. Pitemmällä yli 3 kuukauden tarkastelujaksolla (14 tutkimusraporttia, 978 tutkittavaa) SMD plakin esiintymisessä oli -0,47 (95 % luottamusväli -0,82 – -0,11), mikä vastaa 21 % eroa sähköhammasharjan hyväksi.

Ientulehduksen osalta lyhyellä tarkastelujaksolla (1–3 kk, 44 tutkimusraporttia, 3345 tutkittavaa) vakioitu keskimääräinen ero (SMD) oli -0,43 (-0,60 – -0,25), mikä vastaa 6 % eroa sähköhammasharjan hyväksi ientulehdusindeksillä 3 mitaten. 3 kuukautta ylittävillä tarkastelujaksoilla (16 tutkimusraporttia, 1 645 tutkittavaa) vakioitu keskimääräinen ero oli -0,21 (-0,31 – -0,12) sähköhammasharjan hyväksi vastaten 11 % vähennystä ienverenvuotoindeksissä 3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA ym. Powered ve...»1: Tutkimukset olivat lyhytkestoisia eikä niissä ollut edes suunniteltu arvioitavan vaikutuksia hampaiden reikiintymiseen. On silti todennäköistä, että plakin esiintymisen vähenemisellä osoitettu parempi harjaustulos vähentää kariesvaurioiden syntyä, erityisesti jos käytetään fluorihammastahnaa.

Kirjallisuutta

  1. Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA ym. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD002281 «PMID: 24934383»PubMed
  2. Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. Reduced plaque formation by the chloromethyl analogue of victamine C. J Periodontol 1970;41:41-3 «PMID: 5264376»PubMed
  3. LOE H, SILNESS J. PERIODONTAL DISEASE IN PREGNANCY. I. PREVALENCE AND SEVERITY. Acta Odontol Scand 1963;21:533-51 «PMID: 14121956»PubMed