Takaisin

Epäsäännöllisesti aterioivilla on ilmeisesti enemmän reikiä hampaissaan kuin säännöllisesti aterioivilla.

Näytönastekatsaukset
Jaana Laitinen, Kaisu Pienihäkkinen ja Hannu Hausen
13.8.2014

Näytön aste: B

Epäsäännöllisesti aterioivilla on ilmeisesti enemmän reikiä hampaissaan kuin säännöllisesti aterioivilla.

Ruotsalaisessa kolmen vuoden mittaisessa kohorttitutkimuksessa «Bruno-Ambrosius K, Swanholm G, Twetman S. Eating h...»1, jonka kohderyhmänä olivat 12-vuotiaat tytöt (n = 162), selvitettiin ruokatottumusten, hampaiden harjaamisen ja tupakoinnin yhteyttä hampaiden reikiintymiseen.

Kolmen vuoden seurannan aikana ruokatottumukset huononivat ja säännöllinen ateriointi väheni. Kolmasosa tutkituista ei syönyt aamupalaa kouluaamuina ja puolet ei syönyt koululounasta.

Aamupalan syömättä jättäminen ja epäsäännöllinen ateriointi sekä tupakointi olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä hampaiden reikiintymiseen (OR 4,1–4,9, p < 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa kahden vuoden pituisessa kohorttitutkimuksessa «Campain AC, Morgan MV, Evans RW ym. Sugar-starch c...»2, jonka kohderyhmänä olivat 12–13-vuotiaat lapset (n = 645), selvitettiin sokeri- ja tärkkelyspitoisuuksiltaan erilaisten ruokien syönnin yhteyttä hampaiden reikiintymiseen. Analyyseihin sisällytettiin ne 504 henkilöä, joilta ei puuttunut tutkimustietoja.

Tutkituista 37 %:n hampaisiin tuli seuranta-aikana reikiä. Vähän sokeria ja runsaasti tärkkelystä sisältävät ruoat olivat monimuuttujamallissa itsenäisesti yhteydessä hampaiden reikiintymiseen (RR 1,23, 95 % luottamusväli 1,06–1,43). Näitä ruokia olivat muun muassa peruna- ja maissilastut.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa kohorttitutkimuksessa «Marshall TA, Broffitt B, Eichenberger-Gilmore J ym...»3 (n = 642) selvitettiin ruoankäyttötapojen yhteyttä hampaiden reikiintymiseen syntymästä viisivuotiaaksi.

Runsas välipalojen syönti ja useat päivittäiset ruokailukerrat altistivat reikiintymiselle. Täysmehujen käyttö välipaloilla sekä virvoitusjuomien runsas käyttö aterioilla ja välipaloilla altisti niin ikään reikiintymiselle. Aterioilla sokerin ja tärkkelyspitoisten ruokien syönti ei lisännyt hampaiden reikiintymistä, mutta välipaloilla runsas sokerin syönti lisäsi alttiutta hampaiden reikiintymiselle

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Bruno-Ambrosius K, Swanholm G, Twetman S. Eating habits, smoking and toothbrushing in relation to dental caries: a 3-year study in Swedish female teenagers. Int J Paediatr Dent 2005;15:190-6 «PMID: 15854115»PubMed
  2. Campain AC, Morgan MV, Evans RW ym. Sugar-starch combinations in food and the relationship to dental caries in low-risk adolescents. Eur J Oral Sci 2003;111:316-25 «PMID: 12887397»PubMed
  3. Marshall TA, Broffitt B, Eichenberger-Gilmore J ym. The roles of meal, snack, and daily total food and beverage exposures on caries experience in young children. J Public Health Dent 2005;65:166-73 «PMID: 16171262»PubMed