Takaisin

Ateriakertojen määrä ja hampaiden reikiintyminen

Näytönastekatsaukset
Marja-Liisa Laitala
27.8.2020

Näytön aste: B

Säännöllisesti aterioivilla on ilmeisesti pienempi riski hampaiden reikiintymiselle kuin niillä, jotka syövät epäsäännöllisesti tai tiheään.

Ruotsalaisessa 3 vuoden mittaisessa kohorttitutkimuksessa «Bruno-Ambrosius K, Swanholm G, Twetman S. Eating h...»1, jonka kohderyhmänä olivat 12-vuotiaat tytöt (n = 162), selvitettiin ruokatottumusten, hampaiden harjaamisen ja tupakoinnin yhteyttä hampaiden reikiintymiseen.

3 vuoden seurannan aikana ruokatottumukset huononivat ja säännöllinen ateriointi väheni. Kolmasosa tutkituista ei syönyt aamupalaa kouluaamuina, ja puolet tutkituista ei syönyt koululounasta.

Aamupalan syömättä jättäminen ja epäsäännöllinen ateriointi sekä tupakointi olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä hampaiden reikiintymiseen (OR 4,1–4,9, p < 0,05).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Australialaisessa 2 vuoden pituisessa kohorttitutkimuksessa «Campain AC, Morgan MV, Evans RW ym. Sugar-starch c...»2, jonka kohderyhmänä olivat 12–13-vuotiaat lapset (n = 645), selvitettiin sokeri- ja tärkkelyspitoisuuksiltaan erilaisten ruokien syönnin yhteyttä hampaiden reikiintymiseen. Analyyseihin sisällytettiin ne 504 henkilöä, joilta ei puuttunut tutkimustietoja.

Tutkituista 37 %:n hampaisiin tuli seuranta-aikana reikiä. Vähän sokeria ja runsaasti tärkkelystä sisältävät ruoat olivat monimuuttujamallissa itsenäisesti yhteydessä hampaiden reikiintymiseen (RR 1,23, 95 % luottamusväli 1,06–1,43). Näitä ruokia olivat muun muassa peruna- ja maissilastut.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Amerikkalaisessa kohorttitutkimuksessa «Marshall TA, Broffitt B, Eichenberger-Gilmore J ym...»3 (n = 634) selvitettiin ateriatiheyden, välipalojen määrän ja ruokavalion sisältämän sokerimäärän yhteyttä hampaiden reikiintymiseen syntymästä 5-vuotiaaksi asti.

Runsas välipalojen syönti (keskimäärin 3,8 välipalaa vuorokaudessa) ja useat päivittäiset ruokailukerrat (keskimäärin 6,8 vuorokaudessa) altistivat reikiintymiselle (p < 0,05, OR 2,24, 95 % luottamusväli 1,03–4,86). Täysmehujen käyttö välipaloilla ja virvoitusjuomien runsas käyttö aterioilla ja välipaloilla altistivat niin ikään reikiintymiselle (täysmehut p < 0,05, OR 2,26 95 % luottamusväli 1,06–4,82, virvoitusjuomat p < 0,05, OR 3,27, 95 % luottamusväli 1,78–6,00). Aterioilla sokerin ja tärkkelyspitoisten ruokien syönti ei lisännyt hampaiden reikiintymistä, mutta välipaloilla runsas sokerin syönti lisäsi alttiutta hampaiden reikiintymiselle (p < 0,05, OR 2,82, 95 % luottamusväli 1,19–6,72)

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Suomalaisen poikkileikkaustutkimuksen «Tanner T, Moilanen P, Päkkilä J ym. Association of...»4 tavoitteena oli arvioida ruokailutottumusten yhteyttä suunterveyteen ja painoindeksiin. Tutkittavat olivat terveitä asepalvelustaan suorittavia miehiä (n = 8 700). Säännöllisen ateriarytmin omaavilla, 4 ateriaa vuorokaudessa syövillä henkilöillä oli merkitsevästi vähemmän korjaavan hoidon tarvetta hampaissaan (D > 1) kuin niillä, jotka söivät epäsäännöllisesti (p < 0,001).

Niillä varusmiehillä, jotka söivät säännöllisesti aamupalan (OR 0,86, 95 % luottamusväli 0,78–0,95), urheilivat säännöllisesti (OR 0,89, 95 % luottamusväli 0,79–0,99) tai harjasivat hampaansa päivittäin (OR 0,50, 95 % luottamusväli 0,43–0,58), oli vähemmän hoidon tarvetta kuin muilla varusmiehillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Bruno-Ambrosius K, Swanholm G, Twetman S. Eating habits, smoking and toothbrushing in relation to dental caries: a 3-year study in Swedish female teenagers. Int J Paediatr Dent 2005;15:190-6 «PMID: 15854115»PubMed
 2. Campain AC, Morgan MV, Evans RW ym. Sugar-starch combinations in food and the relationship to dental caries in low-risk adolescents. Eur J Oral Sci 2003;111:316-25 «PMID: 12887397»PubMed
 3. Marshall TA, Broffitt B, Eichenberger-Gilmore J ym. The roles of meal, snack, and daily total food and beverage exposures on caries experience in young children. J Public Health Dent 2005;65:166-73 «PMID: 16171262»PubMed
 4. Tanner T, Moilanen P, Päkkilä J ym. Association of dietary habits with restorative dental treatment need and BMI among Finnish conscripts: a cross-sectional epidemiological study. Public Health Nutr 2019;22:3009-3016 «PMID: 31387657»PubMed