Takaisin

Sokeriset juomat ja hampaiden reikiintyminen

Näytönastekatsaukset
Jaana Laitinen, Kaisu Pienihäkkinen ja Hannu Hausen
13.8.2014

Näytön aste: B

Runsas sokeristen juomien nauttiminen ilmeisesti lisää hampaiden reikiintymistä.

Englantilaisessa neljän vuoden mittaisessa kohorttitutkimuksessa «Levine RS, Nugent ZJ, Rudolf MC ym. Dietary patter...»1, jonka kohderyhmänä oli 608 iältään 7–11-vuotiasta lasta, selvitettiin ruoankäyttötapojen ja hampaiden harjaamisen yhteyttä hampaiden reikiintymiseen. Lopputilanteen kartoitukseen osallistui 315 lasta. Lisäksi lopputilanteessa tutkittiin 122 sellaista lasta, jotka eivät olleet osallistuneet seurantaan.

Sokerilla makeutettujen ruokien ja juomien nauttiminen lähtötilanteessa ei ollut yhteydessä hampaiden reikiintymiseen seurannan aikana, mutta sokerilla makeutettujen juomien kulutus lopputilanteessa oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kariesvaurioiden määrään.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2007 julkaistussa systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissä «Vartanian LR, Schwartz MB, Brownell KD. Effects of...»2 tutkittiin sokeria sisältävien virvoitusjuomien juonnin yhteyttä ravitsemukseen (energian saanti, maidon juonti ja kalsiumin saanti) ja terveyteen (muun muassa paino, diabetes ja hampaiden reikiintyminen). Lähempään tarkasteluun kelpuutettiin 88 tutkimusta, joista kuudessa oli selvitetty virvoitusjuomien käytön yhteyttä hampaiden reikiintymiseen. Näistä kaksi hylättiin puuttuvien tietojen vuoksi.

Mukaan otetut neljä tutkimusta osoittivat, että virvoitusjuomien juomisen ja hampaiden reikiintymisen välillä oli heikko positiivinen yhteys. Virvoitusjuomien juonnin yhteys energian saantiin todettiin selväksi. Tämän perusteella kirjoittajat kiirehtivät väestötasoisen suosituksen tarvetta vähentämään makeiden virvoitusjuomien kulutusta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Armfield JM, Spencer AJ, Roberts-Thomson KF ym. Wa...»3 selvitettiin sokeripitoisten virvoitusjuomien käytön ja hampaiden reikiintymisen yhteyttä sekä veden fluorauksen tätä yhteyttä mahdollisesti muovaavaa vaikutusta. Taustatietoa kerättiin vanhemmilta kyselylomakkeella ja hammasterveystietoa suun terveystarkastuksista. Lapset (n = 16 508) olivat 5–16-vuotiaita.

Reikiintymisen yhteys sokeripitoisten virvoitusjuomien käyttöön oli merkitsevä, kun analyysissä huomioitiin sekoittavia tekijöitä. Lisäksi todettiin, että veden fluoraus heikensi tätä yhteyttä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa pitkittäistutkimuksessa «Lim S, Sohn W, Burt BA ym. Cariogenicity of soft d...»4 selvitettiin virvoitusjuomien, täysmehujen ja maidon käytön muutosten vaikutusta hampaiden reikiintymiseen. Lapset (n = 369) olivat 3–5-vuotiaita kahden vuoden seurannan alussa. Ravitsemustieto kerättiin kyselytutkimuksella ja hampaiston tarkastuksissa käytettiin ICDAS-menetelmää.

Tutkimuksessa havaittiin, että lapset, jotka seurannan aikana muuttuivat harvoin virvoitusjuomia käyttävistä runsaasti käyttäviin, saivat 1,75-kertaisen määrän dmf-pintoja hampaisiinsa verrattuna lapsiin, jotka alku- ja lopputarkastuksessa olivat olleet virvoitusjuomia harvoin käyttäviä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Levine RS, Nugent ZJ, Rudolf MC ym. Dietary patterns, toothbrushing habits and caries experience of schoolchildren in West Yorkshire, England. Community Dent Health 2007;24:82-7 «PMID: 17615822»PubMed
 2. Vartanian LR, Schwartz MB, Brownell KD. Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic review and meta-analysis. Am J Public Health 2007;97:667-75 «PMID: 17329656»PubMed
 3. Armfield JM, Spencer AJ, Roberts-Thomson KF ym. Water fluoridation and the association of sugar-sweetened beverage consumption and dental caries in Australian children. Am J Public Health 2013;103:494-500 «PMID: 23327241»PubMed
 4. Lim S, Sohn W, Burt BA ym. Cariogenicity of soft drinks, milk and fruit juice in low-income african-american children: a longitudinal study. J Am Dent Assoc 2008;139:959-67; quiz 995 «PMID: 18594082»PubMed