Takaisin

Suun huuhtelu hampaiden harjauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Liisa Seppä ja Hannu Hausen
13.8.2014

Näytön aste: C

Suun voimakas huuhtelu harjauksen jälkeen saattaa vähentää fluorihammastahnan tehoa.

Eri hammastahnojen hampaiden reikiintymistä ehkäisevää tehoa tutkittiin 1980-luvulla Britanniassa 12-vuotiailla «Chesters RK, Huntington E, Burchell CK ym. Effect ...»1. Tutkimus kesti 3 vuotta, ja siihen osallistui 2 317 henkilöä. Hammastarkastuksien yhteydessä kerättiin tieto harjaukseen liittyvästä huuhtelukäytännöstä käyttäen apuna kaavakuvaa, jossa näytettiin 4 erilaista tapaa käyttää vettä harjauksen yhteydessä. Harjaustottumuksiin ei pyritty vaikuttamaan. Tiedot saatiin 2 279:ltä lapselta.

Tutkimuksen aikainen DMFS-lisäys (decayed, missing, filled surfaces eli karieksen vaurioittamien, karieksen vuoksi poistettujen tai paikattujen hammaspintojen lukumäärää) oli suurempi lapsilla, jotka käyttivät mukia harjauksen yhteydessä (keskiarvo 6,87, SE 0,18) kuin lapsilla, jotka ottivat suoraan hanasta vettä harjaan, käsiinsä tai suuhunsa (keskiarvo 5,77, SE 0,17, p < 0,01). Mukista huuhtelevilla lapsilla oli myös alkutilanteessa keskimäärin korkeammat DMFS-arvot kuin muilla lapsilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eri hammastahnojen hampaiden reikiintymistä ehkäisevää tehoa tutkittiin vuosina 1989–92 Isossa-Britanniassa 11- ja 12-vuotiailla «O'Mullane DM, Kavanagh D, Ellwood RP ym. A three-y...»2. Tutkimus kesti 3 vuotta, ja siihen osallistui 3 467 henkilöä. Hammastarkastuksien yhteydessä kerättiin tieto harjaukseen liittyvästä huuhtelukäytännöstä käyttäen apuna kaavakuvaa, jossa näytettiin 4 erilaista tapaa käyttää vettä harjauksen yhteydessä.

Tutkimuksen aikainen DMFS-lisäys oli suurempi lapsilla, jotka käyttivät mukia harjauksen yhteydessä (keskiarvo 4,46, SD 4,86) kuin lapsilla, jotka ottivat suoraan hanasta vettä harjaan, käsiinsä tai suuhunsa (keskiarvo 3,85, SD 4,52).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Chesters RK, Huntington E, Burchell CK ym. Effect of oral care habits on caries in adolescents. Caries Res 1992;26:299-304 «PMID: 1423447»PubMed
  2. O'Mullane DM, Kavanagh D, Ellwood RP ym. A three-year clinical trial of a combination of trimetaphosphate and sodium fluoride in silica toothpastes. J Dent Res 1997;76:1776-81 «PMID: 9372795»PubMed