Takaisin

Fluorihammastahnat ja fluoroosi

Näytönastekatsaukset
Kaisu Pienihäkkinen
27.8.2020

Näytön aste: B

Fluorittomien tai alhaisen fluoriditason (< 600 ppm) hammastahnojen käyttö alle kouluikäisillä ei ilmeisesti ole perusteltua, kun huomioidaan sekä hampaiden reikiintymisen että hampaiden fluoroosin ehkäisy.

Vuonna 2013 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Santos AP, Oliveira BH, Nadanovsky P. Effects of l...»1 tutkittiin < 600 ppm:n fluorihammastahnan ja standarditahnan (1 000–1 500 ppm) vaikutusta maitohampaiden reikiintymiseen ja esteettisesti häiritsevän fluoroosin esiintymiseen lapsilla, jotka käyttivät tahnaa 2–5 vuoden iässä. Hakukriteerit täyttäneistä 1 932 tutkimusraportista poimittiin tarkempaan tarkasteluun 159, ja näistä 5 kelpuutettiin varsinaiseen analyysiin. Fluoroosia mitattiin Thylstrup-Fejerskov fluoroosi-indeksillä (TF). Analyyseissa TF-arvot 0, 1 ja 2 olivat mietoa fluoroosia ja arvot TF≥3 esteettisesti häiritsevää fluoroosia.

Maitohampaiden reikiintyminen oli runsaampaa matalan fluorihammastahnan käyttäjillä kuin standarditahnan käyttäjillä (RR = 1,13; luottamusväli 1,07–1,20), mukana analyysissä oli 4 634 osallistujaa 3 tutkimuksessa.

Pysyvien yläetuhampaiden esteettisesti häiritsevän fluoroosin esiintymisessä eroa ei ollut alle 600 ppm fluoridia sisältävän tahnan ja standarditahnan (1 000–1 500 ppm) käyttäjien välillä (RR = 0,32; luottamusväli 0,03–2,97). Mukana analyyseissä oli 1 968 osallistujaa 2 tutkimuksessa. Esteettisesti häiritsevää fluoroosia esiintyi yhdellätoista alle 600 ppm fluoridia sisältävän tahnan (n = 1 003) ja 23:lla standarditahnan (n = 963) käyttäjistä.

Tutkijoiden johtopäätös on, että alle kouluikäisten ei ole syytä käyttää vähän fluoridia (< 600 ppm) sisältäviä hammastahnoja. Standardihammastahnaa on kuitenkin käytettävä vain vähäisiä määriä kerrallaan, ja sen nielemistä on vältettävä.

Tutkimuksen laatu: tasokas

Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Santos AP, Oliveira BH, Nadanovsky P. Effects of low and standard fluoride toothpastes on caries and fluorosis: systematic review and meta-analysis. Caries Res 2013;47:382-90 «PMID: 23572031»PubMed