Takaisin

Bitewing-röntgenkuvaus ja piilevät kariesvauriot

Näytönastekatsaukset
Kaisu Pienihäkkinen ja Vuokko Anttonen
13.8.2014

Näytön aste: B

Bitewing-tekniikalla toteutettu röntgenkuvaus on ilmeisesti aiheellinen, jos näönvaraisessa tarkastuksessa epäillään piileviä kariesvaurioita eikä röntgenkuvia ole otettu moneen vuoteen.

Ruotsalaisessa systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasi...»1 bitewing-röntgenkuvausta käsittelevä osa perustui kahteen kirjallisuushakuun: vuoden 1999 loppuun ulottuvaan katsaukseen «Diagnosis and management of dental caries. Evidenc...»2 ja lokakuuhun 2006 ulottuvaan lisähakuun. Aikaisemmassa katsauksessa haun 1 328:sta tutkimuksesta oli seulottu 38 tutkimusta. Yhteensä 25 tutkimusta täytti ruotsalaisen katsauksen kriteerit.

Näönvaraista tarkastusta käsittelevässä osassa kirjallisuushaun 264 osumasta seuloutui 22 tutkimusta.

Johtopäätöksinä kirjoittajat toteavat muun muassa, että

  • näönvarainen tarkastus on riittämätön dentiiniin ulottuvien kariesvaurioiden havainnointiin poskihampaiden välipinnoilla, sensitiivisyys < 40 % (suhteellisen vahva tieteellinen näyttö)
  • näönvaraisesta tarkastuksesta ja bitewing-kuvauksesta saadun tiedon yhdistäminen johtaa todennäköisemmin oikeaan kariesvaurion havaitsemiseen kuin kumpikaan menetelmä yksin käytettynä (rajallinen tieteellinen näyttö)
  • bitewing-röntgenkuvaukseen liittyvän syövän todennäköisyys on äärimmäisen pieni, mutta nollaa suurempi.
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling. Rapportnummer 188, 2007, SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering
  2. Diagnosis and management of dental caries. Evidence report number 36, AHRQ;2001