Takaisin

Bitewing-röntgenkuvauksen avulla saatu lisähyöty maitohampaiden kariesvaurioiden havainnoinnissa

Näytönastekatsaukset
Kaisu Pienihäkkinen ja Vuokko Anttonen
13.8.2014

Näytön aste: C

Bitewing-tekniikalla toteutettu röntgenkuvaus saattaa olla aiheellinen, jos lapsella tai nuorella on ainakin yksi näönvaraisessa tarkastuksessa havaittu kariesvaurio.

Hollannissa toteutetun tutkimuksen «Roeters FJ, Verdonschot EH, Bronkhorst EM ym. Pred...»1 tavoitteena oli selvittäää bitewing-kuvien lisähyödyn ennustettavuutta. Tutkimusaineistona oli 182 iältään 5-vuotiasta, jotka tarkastettiin näönvaraisesti ja bitewing-kuvin. Lisäksi mitattiin syljen laktobasilli- ja mutans-streptokokkipitoisuudet sekä selvitettiin ruoka-, suuhygienia ja fluorinkäyttötottumukset. Vastemuuttujana oli bitewing-kuvien perusteella löydetyt dentiiniin saakka ulottuvat kariesvauriot (additional dentinal lesions, ADL). Tulokset analysoitiin yksilö- ja hammastasolla. Lisävaurioita oli yhteensä 123, joista 24 purupinnalla ja 99 välipinnoilla. Lisävaurioita löydettiin 27 %:lla lapsista.

Syljen laktobasillien ja mutans-streptokokkien sekä karieksen varhaisvaurioiden ja dentiinivaurioiden todettiin olevan yhteydessä ADL-vaurioihin. Jos lapsella ei ollut lainkaan kariesvaurioita hampaissaan, ADL-vaurion löytymisen todennäköisyys oli 0,10. Jos lapsella oli kiillevaurioita, vastaava todennäköisyys oli 0,24 ja jos lapsella oli kiilteen läpäisseitä vaurioita tai paikkoja, todennäköisyys oli 0,59.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Roeters FJ, Verdonschot EH, Bronkhorst EM ym. Prediction of the need for bitewing radiography in detecting caries in the primary dentition. Community Dent Oral Epidemiol 1994;22:456-60 «PMID: 7882663»PubMed