Takaisin

Alkoholinkäyttö tulisi selvittää, jos GT-tai MCV-arvo on koholla

Näytönastekatsaukset
Onni Niemelä
4.9.2015

Näytön aste: A

Yleisin syy MCV:n, GT:n ja CDT:n poikkeavuuteen on alkoholin ongelmakäyttö.

Seppä ym. «Seppä K, Laippala P, Saarni M. Macrocytosis as a c...»1 totesivat kolmensadan peräkkäisen terveyskeskuspotilaan aineistossa, että 2,4 %:lla oli suurentunut MCV-arvo (raja-arvona ≥ 100 fl). Ainoastaan 4,7 % näistä potilaista oli aneemisia. 80,2 % (89,3 % yli 60-vuotiaista) miehistä ja 34,1 % naisista oli alkoholin riskikuluttajia. Myöhemmässä ja laajemmassa aineistossa (n = 9 527) alkoholin ongelmakäyttö osoittautui suurentuneen MCV:n (≥ 100 fl) syyksi 80 %:lla miehistä ja 46 %:lla naisista «Seppä K, Heinilä K, Sillanaukee P ym. Evaluation o...»2. Savage ym. «Savage DG, Ogundipe A, Allen RH ym. Etiology and d...»3 totesivat kohonneen MCV:n ilmaantuvuudeksi avohoidossa 4 %, ja näistä tapauksista 65 % selittyi alkoholin liikakäytöllä. Sairaalamateriaalissa (n = 144), jossa tehtiin luuydintutkimus kohonneen MCV:n ja 1–3 solulinjan sytopenian takia, alkoholin liikakäyttöä löytyi taustalta 40 %:lla tapauksista «Latvala J, Parkkila S, Niemelä O. Excess alcohol c...»4.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neumannin ja Spiesin katsauksen «Neumann T, Spies C. Use of biomarkers for alcohol ...»5mukaan valikoimattomassa sairaala-aineistossa suurentuneista CDT-arvoista 81–98 %, GT-arvoista 63–85 % ja MCV-arvoista 85–91 % johtui alkoholin ongelmakäytöstä.

Bortolottin ym. kriittisessä katsauksessa «Bortolotti F, De Paoli G, Tagliaro F. Carbohydrate...»6spesifisyys on arvioitu 19 eri tutkimuksessa – joissakin käyttäen erilaisia CDT-määritysmetodeja ja vertaillen eri viitearvoja erikseen naisilla ja miehillä. Positiivisista löydöksistä 47–100 % johtui alkoholin ongelmakäytöstä. Nykyaikaisilla CDT-menetelmillä, jotka eivät ole enää herkkiä elimistön transferriinipitoisuuden vaihteluille, on harvinaista, että CDT olisi koholla muusta syystä kuin juuri alkoholin suurkulutuksesta johtuen (spesifisyys ≥ 98 %) «Hietala J, Koivisto H, Anttila P ym. Comparison of...»7, «McDonald H, Borinskya S, Kiryanov N ym. Comparativ...»8.

Kommentit

GT-arvot ovat herkkiä myös ylipainon ja lihavuuden vaikutuksille, mikä voi laskea GT:n spesifisyyttä merkittävästi. Alkoholia käyttämättömillä henkilöillä ylipaino nostaa GT-entsyymiä keskimäärin 20 % ja lihavuus keskimäärin 30–40 % normaalitasosta, joka on laskettu normaalipainoisille alkoholia käyttämättömille henkilöille (miehet alle 60 U/L, naiset alle 40 U/L) «Alatalo PI, Koivisto HM, Hietala JP ym. Effect of ...»9, «Danielsson J, Kangastupa P, Laatikainen T ym. Impa...»10.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Seppä K, Laippala P, Saarni M. Macrocytosis as a consequence of alcohol abuse among patients in general practice. Alcohol Clin Exp Res 1991;15:871-6 «PMID: 1755522»PubMed
 2. Seppä K, Heinilä K, Sillanaukee P ym. Evaluation of macrocytosis by general practitioners. J Stud Alcohol 1996;57:97-100 «PMID: 8747507»PubMed
 3. Savage DG, Ogundipe A, Allen RH ym. Etiology and diagnostic evaluation of macrocytosis. Am J Med Sci 2000;319:343-52 «PMID: 10875288»PubMed
 4. Latvala J, Parkkila S, Niemelä O. Excess alcohol consumption is common in patients with cytopenia: studies in blood and bone marrow cells. Alcohol Clin Exp Res 2004;28:619-24 «PMID: 15100613»PubMed
 5. Neumann T, Spies C. Use of biomarkers for alcohol use disorders in clinical practice. Addiction 2003;98 Suppl 2:81-91 «PMID: 14984245»PubMed
 6. Bortolotti F, De Paoli G, Tagliaro F. Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) as a marker of alcohol abuse: a critical review of the literature 2001-2005. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2006;841:96-109 «PMID: 16725384»PubMed
 7. Hietala J, Koivisto H, Anttila P ym. Comparison of the combined marker GGT-CDT and the conventional laboratory markers of alcohol abuse in heavy drinkers, moderate drinkers and abstainers. Alcohol Alcohol 2006;41:528-33 «PMID: 16799164»PubMed
 8. McDonald H, Borinskya S, Kiryanov N ym. Comparative performance of biomarkers of alcohol consumption in a population sample of working-aged men in Russia: the Izhevsk Family Study. Addiction 2013;108:1579-89 «PMID: 23692391»PubMed
 9. Alatalo PI, Koivisto HM, Hietala JP ym. Effect of moderate alcohol consumption on liver enzymes increases with increasing body mass index. Am J Clin Nutr 2008;88:1097-103 «PMID: 18842799»PubMed
 10. Danielsson J, Kangastupa P, Laatikainen T ym. Impacts of common factors of life style on serum liver enzymes. World J Gastroenterol 2014;20:11743-52 «PMID: 25206278»PubMed