Takaisin

Potilaan haastatteleminen: humalajuomiskysymys AUDIT-3

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto ja Jorma Komulainen
4.9.2015

Näytön aste: C

Pelkkää humalajuomista mittaavaa AUDIT:n kolmas kysymys (AUDIT-3) toiminee kohtuullisesti miehillä, huonosti naisilla.

Reinert ja Allen referoivat katsauksessaan kolmea tutkimusta, joissa AUDIT-3:n herkkyys tunnistaa alkoholin liikakäyttö pisterajalla ≥ 1 vaihteli välillä 0.51–0.83 ja tarkkuus 0.91–1.00 «Reinert DF, Allen JP. The alcohol use disorders id...»1.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Suomalaisilla 40-vuotiailla naisilla AUDIT-3:n on todettu toimivan kohtuullisesti, joskin huonommin kuin AUDIT-C ja koko AUDIT (rajalla > 2 herkkyys 0.64 ja tarkkuus 0.92) «Aalto M, Tuunanen M, Sillanaukee P ym. Effectivene...»2. Samalla katkaisurajalla AUDIT-3:n toimivuus 45-vuotiailla suomalaismiehillä on samaa luokkaa kuin koko AUDIT:n ja AUDIT-C:n «Tuunanen M, Aalto M, Seppä K. Binge drinking and i...»3.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa yleisväestössä AUDIT-3:n on todettu miehillä toimivan kohtuullisesti (pisterajalla ≥ 2 herkkyys 0,83 ja tarkkuus 0,76), mutta naisilla herkkyys oli huono (pisterajalla ≥ 2 herkkyys 0,50 ja tarkkuus 0,95) «Aalto M, Alho H, Halme JT ym. AUDIT and its abbrev...»4.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

AUDIT-3 näyttää toimivan melko hyvin miehillä kulttuureissa, joissa humalahakuinen juominen on vallitseva juomatapa.

Kirjallisuutta

  1. Reinert DF, Allen JP. The alcohol use disorders identification test: an update of research findings. Alcohol Clin Exp Res 2007;31:185-99 «PMID: 17250609»PubMed
  2. Aalto M, Tuunanen M, Sillanaukee P ym. Effectiveness of structured questionnaires for screening heavy drinking in middle-aged women. Alcohol Clin Exp Res 2006;30:1884-8 «PMID: 17067353»PubMed
  3. Tuunanen M, Aalto M, Seppä K. Binge drinking and its detection among middle-aged men using AUDIT, AUDIT-C and AUDIT-3. Drug Alcohol Rev 2007;26:295-9 «PMID: 17454019»PubMed
  4. Aalto M, Alho H, Halme JT ym. AUDIT and its abbreviated versions in detecting heavy and binge drinking in a general population survey. Drug Alcohol Depend 2009;103:25-9 «PMID: 19395203»PubMed