Takaisin

Baklofeeni alkoholiriippuvuuden hoidossa maksakirroosipotilailla

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
4.9.2015

Näytön aste: B

Baklofeeni ilmeisesti lisää psykososiaalisella hoidolla saavutettua raittiina pysymistä kirroottisilla alkoholisteilla.

Baklofeeni on GABA-B-reseptorin agonisti, joka estää spinaalista refleksi-impulssin siirtoa todennäköisesti stimuloimalla GABA-B-reseptoreja. Sen käyttöindikaatio on luurankolihasten spastisuus multippeliskleroosissa. Baklofeenilla on sedatiivisia vaikutuksia, ja sillä on merkittävä sedatiivinen yhteisvaikutus alkoholin kanssa. Baklofeenin väärinkäyttöön alkoholin kanssa on liitetty myrkytyksiä ja ainakin yksi kuolintapaus on raportoitu «Pape E, Roman E, Scala-Bertola J ym. Death of an a...»1.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Baklofeenilla on tehty useita satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia alkoholiriippuvuuden hoidossa, joista kahdessa Italiassa tehdyssä on saatu positiivinen tulos «Addolorato G, Leggio L, Ferrulli A ym. Effectivene...»2, «Addolorato G, Caputo F, Capristo E ym. Baclofen ef...»3. Suurimmassa tutkimuksessa «Addolorato G, Leggio L, Ferrulli A ym. Effectivene...»2, jossa 84 alkoholiperäistä maksakirroosipotilasta satunnaistettiin baklofeeniryhmään (3 x 10 mg) ja lumeryhmään 12 viikon ajaksi, baklofeeniryhmässä oli raittiina pysyneitä 42 % enemmän (OR 6,3) kuin verrokkiryhmässä (raittiina pysyneiden osuus 71 % vs 29 %, p = 0,0001).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toisessa ei-kirroottisilla alkoholisteilla suoritetussa 30 vuorokautta kestäneessä satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa (N = 39) 70 % baklofeeniryhmän ja 21 % lumeryhmän potilaista pysyi raittiina tutkimusjakson ajan (p < 0,005) [R3].

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksen pienuus ja poispudonneiden määrä (11/38, joista suurin osa lumeryhmästä) aiheuttavat merkittävän harhan riskin.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Garbutt JC, Kampov-Polevoy AB, Gallop R ym. Effica...»4 80 alkoholiriippuvaista ei-kirroottista 18–60 vuotiasta aikuista satunnaistettiin 12 viikon ajaksi baklofeeni ja lumeryhmiin. Lääkehoidon lisäksi heille tarjottiin matalaintensiteettistä psykososiaalista hoitoa. Ensisijaisena loppputulosmuuttujana oli runsaan juomisen päivät, ja yhtenä toissijaisena muuttujana raittiiden päivien määrä. Kummankaan osalta ryhmien välillä ei ollut eroa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Runsas poispudonneiden määrä (19/80) aiheuttaa harhan riskiä tuloksiin. Lisäksi baklofeeniryhmässä 7/40 potilasta keskeytti lääkityksen.

Katsausartikkelin mukaan «Vuittonet CL, Halse M, Leggio L ym. Pharmacotherap...»5 baklofeeni saattaa lisätä kirroottisten alkoholistien hoitotehoa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Kyseessä ei ole järjestelmällinen katsaus.

Kirjallisuutta

 1. Pape E, Roman E, Scala-Bertola J ym. Death of an alcohol-dependent patient following intentional drug intoxication: implication of baclofen? Eur Addict Res 2014;20:300-4 «PMID: 25300747»PubMed
 2. Addolorato G, Leggio L, Ferrulli A ym. Effectiveness and safety of baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients with liver cirrhosis: randomised, double-blind controlled study. Lancet 2007;370:1915-22 «PMID: 18068515»PubMed
 3. Addolorato G, Caputo F, Capristo E ym. Baclofen efficacy in reducing alcohol craving and intake: a preliminary double-blind randomized controlled study. Alcohol Alcohol 2002;37:504-8 «PMID: 12217947»PubMed
 4. Garbutt JC, Kampov-Polevoy AB, Gallop R ym. Efficacy and safety of baclofen for alcohol dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alcohol Clin Exp Res 2010;34:1849-57 «PMID: 20662805»PubMed
 5. Vuittonet CL, Halse M, Leggio L ym. Pharmacotherapy for alcoholic patients with alcoholic liver disease. Am J Health Syst Pharm 2014;71:1265-76 «PMID: 25027533»PubMed