Takaisin

Nuorten alkoholiriippuvuuden lääkehoito naltreksonilla ja disulfiraamilla

Näytönastekatsaukset
Solja Niemelä
4.9.2015

Näytön aste: D

Naltreksoni ja disulfiraami saattavat olla hyödyllisiä nuorten alkoholiriippuvuuden hoidossa, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Naltreksoni nuorten alkoholiriippuvuuden hoidossa

Tutkimukseen «Niederhofer H, Staffen W, Mair A. Comparison of na...»1 osallistuneilla nuorilla oli joko krooninen tai jaksottainen alkoholiriippuvuus. Tutkimus toteutettiin alkoholiriippuvaisia hoitavassa sairaalassa. Kaksoissokkoutetussa ja satunnaistetussa tutkimusasetelmassa 16–19-vuotiaille nuorille (n = 60) annettiin 90 vuorokauden ajan joko naltreksonia 50 mg/vrk tai lumelääkettä. Nuorten alkoholinkäyttöä kartoitettiin kyselylomakkein (CAGE, MAST), haastatteluin ja laboratoriokokein ennen lääkehoitoa sekä 30 ja 90 vuorokauden kohdalla. Nuoret olivat 5 vuorokautta ilman alkoholia ennen tutkimukseen osallistumista.

Naltreksonia saaneessa ryhmässä oli enemmän täysin raittiita (n = 20) kuin lumelääkettä saaneessa ryhmässä (n = 10); p = 0,0069. Yhtäjaksoisia raittiita päiviä oli enemmän naltreksoniryhmässä (keskiarvo 69,8 vrk, SD 27,5) kuin lumelääkeryhmässä (keskiarvo 22,8 vrk, SD 9); p = 0,012. Kun alkoholinkäyttöä arvioitiin alkoholimäärien ja käyttöpäivien suhteen, eroa naltreksoni- ja lumelääkeryhmien välillä ei ollut.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Disulfiraami nuoren alkoholiriippuvuuden hoidossa

Tutkimukseen «Niederhofer H, Staffen W. Comparison of disulfiram...»2 osallistuneilla nuorilla oli joko krooninen tai jaksottainen alkoholiriippuvuus. Tutkimus toteutettiin alkoholiriippuvaisia hoitavassa sairaalassa. Kaksoissokkoutetussa ja satunnaistetussa tutkimusasetelmassa 16–19-vuotiaille nuorille (n = 26) annettiin 90 vuorokauden ajan joko disulfiraamia 200 mg/vrk tai lumelääkettä.

Tutkimuksen lopuksi 7 disulfiraamilla hoidettua oli yhtäjaksoisesti ollut raittiina, lumelääkeryhmässä 2 (p = 0,0063). Raittiita päiviä oli enemmän disulfiraamiryhmässä (keskiarvo 68,5, SD 37,5 kuin lumelääkeryhmässä (keskiarvo 29,7, SD 19); p = 0,012. Satunnaista ripulointia lukuunottamatta disulfiraamiryhmässä ei ilmaantunut enempää haittavaikutuksia kuin lumelääkeryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Niederhofer H, Staffen W, Mair A. Comparison of naltreksone and placebo in treatment of alcohol dependence of adolescents. Alcoholism Treatment Quarterly 2003;21:87-95
  2. Niederhofer H, Staffen W. Comparison of disulfiram and placebo in treatment of alcohol dependence of adolescents. Drug Alcohol Rev 2003;22:295-7 «PMID: 15385223»PubMed