Takaisin

Lihasvoimaharjoittelu, fibromyalgia ja kipu

Näytönastekatsaukset
Jyrki Kettunen
1.12.2015

Näytön aste: B

Lihasvoimaharjoittelu ilmeisesti vähentää kipua fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Busch AJ, Webber SC, Richards RS ym. Resistance ex...»1 tarkasteltiin lihasvoimaharjoittelun vaikutuksia kipuun fibromyalgiaa sairastavilla potilailla. Katsauksen kirjallisuushaku on tehty 5.3.2013 mennessä ilmestyneistä julkaisuista ja viisi tutkimusta (N = 219, työikäisiä naisia) täytti katsauksen sisäänottokriteerit. Lihaskuntoharjoittelu toteutettiin ohjatusti joko kuntosalilaitteilla, vapailla painoilla tai käyttämällä vastuksena kehon painoa 2–3 kertaa viikossa 16–21 viikon ajan. Lihasvoimaharjoittelua verrattiin joko ei-harjoitteluun tai johonkin muuhun harjoittelumuotoon. Katsauksessa ei ollut mukana vedessä toteutettuja liikuntahoitotutkimuksia.

Kaksi katsauksen tutkimuksista «Häkkinen A, Häkkinen K, Hannonen P ym. Strength tr...»3, «Kayo AH, Peccin MS, Sanches CM ym. Effectiveness o...»2 arvioivat lihasvoimaharjoittelun vaikuttavuutta kipuun fibromyalgiaa sairastaneilla naisilla. Meta-analyysituloksen mukaan kipu VAS (Visual analog scale) janalla arvioituna oli alentunut interventiojakson jälkeen lihasvoimaharjoitteluryhmäläisillä enemmän kuin verrokeilla, jotka eivät harjoitelleet (keskimääräinen ero -3,3 cm 10 cm:n janalla; 95 % luottamusväli -6,35, -0,26).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Busch AJ, Webber SC, Richards RS ym. Resistance exercise training for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD010884 «PMID: 24362925»PubMed
  2. Kayo AH, Peccin MS, Sanches CM ym. Effectiveness of physical activity in reducing pain in patients with fibromyalgia: a blinded randomized clinical trial. Rheumatol Int 2012;32:2285-92 «PMID: 21594719»PubMed
  3. Häkkinen A, Häkkinen K, Hannonen P ym. Strength training induced adaptations in neuromuscular function of premenopausal women with fibromyalgia: comparison with healthy women. Ann Rheum Dis 2001;60:21-6 «PMID: 11114277»PubMed