Takaisin

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan dysfagian puheterapeuttinen kuntoutus

Näytönastekatsaukset
Erja Poutiainen
2.6.2016

Näytön aste: C

Aktiivinen nielemisterapia saattaa parantaa toiminnallista nielemistä.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Geeganage C, Beavan J, Ellender S ym. Intervention...»1, löysi 5 aivoverenkiertohäiriöpotilaiden dysfagiaoireen lievittämistä selvittävää tutkimusta (423 potilasta), joissa interventio perustui käyttäytymisen muuttamiseen. Pääosin puheterapeuttien toteuttamat akuuttivaiheen potilaisiin kohdentuvat interventiot sisälsivät nielemisharjoituksia, pystyasentoon ohjaamista ruokailun yhteydessä, turvallisen nielemisen ohjausta ja ruokavalion muokkausta. 3 pienehkössä osin puutteellisesti raportoidussa kiinalaisessa tutkimuksessa intervention toteutti muu terveydenhoidon ammattilainen, esimerkiksi sairaanhoitaja.

Meta-analyysin mukaan nielemisterapiaa saaneiden ryhmässä toiminnallinen nieleminen parani verrattaessa tavanomaiseen hoitoon, kun muuttujina käytettiin joko normaaliin ruokavalioon siirtymisen aikaa tai nielemistestin tuloksia (OR: 0,52; 95 % luottamusväli0,30–0,88, I2 = 22 %, p = 0,01). Muiden käytettävissä olevien tulosmuuttujien osalta ei havaittu merkitseviä eroja (sairaanhoidon pituus, pneumonia, tapauskuolleisuus, kuolema tai riippuvuus, laitoshoito, veren albumiinitaso). Positiiviset muutokset olivat muita tutkimuksia selkeämpiä 2 puheterapeuttista nielemisterapiaa käsittelevässä tutkimuksessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Geeganage C, Beavan J, Ellender S ym. Interventions for dysphagia and nutritional support in acute and subacute stroke. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD000323 «PMID: 23076886»PubMed