Takaisin

Kielenalussiedätyshoito heinätabletilla lapsilla

Näytönastekatsaukset
Erkka Valovirta
14.8.2019

Näytön aste: A

Kielenalussiedätyshoitotabletti (kauppanimi Grazax®) on tehokas, turvallinen ja hyvin siedetty lapsipotilailla. Lasten heinäallergian kielenalussiedätyshoito heinätabletilla on tehokasta ja turvallista.

253 iältään 5–16-vuotiasta lasta, joilla oli heinän siitepölyallergian aiheuttama allerginen nuha ja allergisia silmäoireita, satunnaistettiin aktiivia hoitoa kielenalusheinätablettia (n = 126) tai lumetta saaviin (n = 127). Tutkimus «Bufe A, Eberle P, Franke-Beckmann E ym. Safety and...»1 tehtiin Saksassa monikeskustutkimuksena. Lumekontrolloitu hoito alkoi 8–23 viikkoa ennen siitepölykauden alkua vuonna 2007 ja jatkui siitepölykauden yli. Päämuuttujina olivat allergisen nuha ja silmäoireiden väheneminen sekä oireenmukaisten lääkkeiden tarpeen väheneminen.

Aktiiviryhmässä oireet vähenivät koko siitepölykauden aikana 24 % (p = 0,0195) ja oireenmukaisten lääkkeiden tarve 34 % (p = 0,0156). Tavallisin haittatapahtuma oli suun limakalvon kutina 40 lapsella (32 %). Yhtään vakavaa haittatapahtumaa ei ollut.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

344 iältään 5–17-vuotiasta lasta, joilla oli heinän siitepölyallergian aiheuttama allerginen nuha ja allergisia silmäoireita, satunnaistettiin aktiivia hoitoa kielenalusheinätablettia (n = 175) tai lumetta saaviin (n = 169). Tämä tutkimus «Blaiss M, Maloney J, Nolte H ym. Efficacy and safe...»2 tehtiin Pohjois-Amerikassa monikeskustutkimuksena. Lumekontrolloitu hoito alkoi 16 viikkoa ennen heinän siitepölykauden alkua vuonna 2009 ja jatkui koko siitepölykauden ajan. Päämuuttujana oli allergisen nuhan ja silmäoireiden väheneminen sekä oireenmukaisten lääkkeiden tarpeen väheneminen laskettuna ns. yhdistetyllä oire-lääkityspisteytyksellä.

Aktiiviryhmässä vähenemä oli koko siitepölykauden aikana 26 % (p = 0,001). Hoito oli hyvin siedetty, haittatapahtumat olivat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Yhtään tutkijoiden raportoimaa vaikeaa haittatapahtumaa ei ollut. Tosin 1 tutkittavista ilmoitti haittatapahtuman, joka oli yleisreaktio, jossa esiintyi angioödeemaa, nielemiskipua ja yskimistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Bufe A, Eberle P, Franke-Beckmann E ym. Safety and efficacy in children of an SQ-standardized grass allergen tablet for sublingual immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2009;123:167-173.e7 «PMID: 19130937»PubMed
  2. Blaiss M, Maloney J, Nolte H ym. Efficacy and safety of timothy grass allergy immunotherapy tablets in North American children and adolescents. J Allergy Clin Immunol 2011;127:64-71, 71.e1-4 «PMID: 21211642»PubMed