Takaisin

Opioideista vieroittuminen ja raskaus

Näytönastekatsaukset
Hanna Kahila
12.4.2018

Näytön aste: C

Opioideista vieroittuminen lienee turvallista motivoituneilla henkilöillä raskauden aikana.

Yhdysvaltalaisessa työssä «Jones HE, O'Grady KE, Malfi D ym. Methadone mainte...»1 verrattiin opioidiriippuvaisten naisten raskaustuloksia, kun naiset joko vieroitettiin metadonilla raskauden aikana tai he jatkoivat metadonikorvaushoidossa raskauden ajan. Korvaushoidossa olevilla naisilla oli enemmän raskauden seurantakäyntejä (8,3 vs. 2,3, p < 0,0001) ja he pysyivät pitempään (106,7 vs. 20,6 päivää, p < 0,0001) yhdistetyssä hoidossa (päihdehoito + raskauden seuranta).

Kuitenkin molemmissa ryhmissä vastasyntyneiden Apgar-pisteet olivat normaalirajoissa eikä raskauden kestossa tai syntymäpainossa ollut eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toisessa yhdysvaltalaisessa työssä «Dashe JS, Jackson GL, Olscher DA ym. Opioid detoxi...»2 opioideista vieroittuminen raskauden aikana onnistui 20 / 34 opioidin käyttäjältä (59 %). He tulivat hoitoon keskimäärin 24. raskausviikolla. 10 aloitti käytön uudestaan, ja 4 ei onnistunut vieroituksessa. Vieroitusoireita hoidettiin klonidiinilla tai metadonilla (keskimääräinen enimmäisannos 20 mg/vrk, vaihtelu 10–85 mg/vrk). Vieroittuminen vei keskimäärin 12 vuorokautta (vaihtelu 3–39 vrk).

Seurannassa sikiöiden vointi pysyi hyvänä eikä yksikään lapsi syntynyt ennen 36. raskausviikkoa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vieroittuminen metadonista raskauden aikana oli turvallista 101:n potilaan yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessä analyysissä «Luty J, Nikolaou V, Bearn J. Is opiate detoxificat...»3, jossa vieroitus kesti keskimäärin 21 vuorokautta. Vajaa puolet (42/101) potilaista onnistui vieroittumaan metadonista.

Ensimmäisellä trimesterillä vieroittuneista 1/5 raskaudesta päätyi keskenmenoon (RR 6,87; 95 % luottamusväli 0,16–47,3; p = 0,15), muut raskaudet jatkuivat yhtä lukuun ottamatta keskimäärin 37,5 raskausviikolle ja lapset syntyivät hyväkuntoisina.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Norjalaisessa työssä 21 raskaana olevaa naista vieroitettiin opioideista laitoshoidossa «Haabrekke KJ, Slinning K, Walhovd KB ym. The perin...»4. Heistä 4 (19 %) oli hoidossa I trimesteristä lähtien, 7 (33 %) II trimesteristä lähtien ja 10 (48 %) III trimesteristä lähtien. Heille syntyneiden lasten (n = 22, 1 geminipari) syntymäpainoa, -pituutta, raskauden kestoa, vieroitusoireita ja raskauskomplikaatioita verrattiin 30 terveeseen äiti-lapsipariin sekä historialliseen avohoidossa seurattuun opioidiriippuvaiseen äiti-lapsipariin.

Kenellekään 22 tutkitusta lapsesta ei tullut vieroitusoireita (0 vs. 77 % historiallinen kohortti) eikä kukaan syntynyt ennenaikaisesti (0 vs. 26 % historiallinen kohortti). Päänympärys oli merkitsevästi suurempi vieroittautuneiden vastasyntyneillä suhteutettuna raskauden kestoon (p = 0,035). Vieroittautuneiden ryhmässä ei ollut keskenmenoja eikä raskauskomplikaatioita. Kukaan ei keskeyttänyt hoitoa eikä retkahtanut.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

MOTHER-tutkimuksen (Maternal Opioid Treatment: Human Experimental Research) «Lund IO, Fitzsimons H, Tuten M ym. Comparing metha...»5 yhdessä keskuksessa (Johns Hopkins University Bayview Medical Center) kerätyssä aineistossa osa MOTHER-tutkimukseen seulotuista opioidiriippuvaisista raskaana olevista (n = 51) valitsi 7 päivää kestävän metadonivieroituksen. Arvioitu raskaudenkesto oli keskimäärin 22,2 viikkoa (vaihteluväli 11–36 viikkoa). Vain 8 äiti-lapsiparia analysoitiin, 39 siirtyi metadonikorvaushoitoon, 4:ltä puuttui suurin osa lopputulostiedoista.

Verrattaessa metadonikorvaushoidettujen vastasyntyneisiin vieroitettujen vastasyntyneillä oli merkitsevästi pienemmät vieroitusoirehuippupisteet (mean NAS peak score) (13,7 vs. 7,0; P = 0,002), he tarvitsivat merkitsevästi vähemmän morfiinia vieroitusoireiden hoitoon (82,8 vs. 0,2 mg; P < 0,001), vieroitusoireiden hoidon kesto oli merkitsevästi lyhyempi (31,5 vs. 3,9 päivää; P < 0,001) ja sairaalahoidon kesto oli merkitsevästi lyhyempi (24,2 vs. 7,0 päivää P < 0,019). Verrattaessa buprenorfiinikorvaushoidettujen vastasyntyneisiin vieroitettujen vastasyntyneet tarvitsivat merkitsevästi vähemmän morfiinia vieroitusoireisiinsa (8,2 vs. 0,2 mg; P < 0,001) ja hoitopäiviä, jolloin morfiinia tarvittiin vieroitusoireiden hoidoksi vähemmän (12,0 vs. 3,9 päivää; P = 0,008).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Jones HE, O'Grady KE, Malfi D ym. Methadone maintenance vs. methadone taper during pregnancy: maternal and neonatal outcomes. Am J Addict 2008;17:372-86 «PMID: 18770079»PubMed
 2. Dashe JS, Jackson GL, Olscher DA ym. Opioid detoxification in pregnancy. Obstet Gynecol 1998;92:854-8 «PMID: 9794682»PubMed
 3. Luty J, Nikolaou V, Bearn J. Is opiate detoxification unsafe in pregnancy? J Subst Abuse Treat 2003;24:363-7 «PMID: 12867211»PubMed
 4. Haabrekke KJ, Slinning K, Walhovd KB ym. The perinatal outcome of children born to women with substance dependence detoxified in residential treatment during pregnancy. J Addict Dis 2014;33:114-23 «PMID: 24717065»PubMed
 5. Lund IO, Fitzsimons H, Tuten M ym. Comparing methadone and buprenorphine maintenance with methadone-assisted withdrawal for the treatment of opioid dependence during pregnancy: maternal and neonatal outcomes. Subst Abuse Rehabil 2012;3:17-25 «PMID: 24474873»PubMed