Takaisin

Buprenorfiini- tai metadonikorvaushoito ja imetys

Näytönastekatsaukset
Satu Kivitie-Kallio ja Tarkistettu 16.3.2017 Timo Hytinantti
11.6.2012

Näytön aste: D

Buprenorfiini- ja metadonikorvaushoidossa oleva äiti saa imettää edellyttäen, että hänellä ei ole muita imetyksen vasta-aiheita, äiti on tiiviissä päihdehoitokontaktissa ja lapsella on tarkka pediatrinen seuranta.

Laajoja tutkimuksia buprenorfiini- ja metadonikorvaushoitojen vaikutuksesta imetykseen ei ole olemassa. Käytettävissä olevat kansainväliset ohjeistukset antavat buprenorfiini- ja metadonikorvaushoidossa hoidossa oleville äideille imetysluvan, jos heillä ei ole samanaikaista päihteidenkäyttöä tai muita imetystä estäviä seikkoja «Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committ...»1, (ks. Duodecimin imetystietokanta «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/inf04365»1, «Duodecimin Imetystietokanta, Gravbase ja Lactbase ...»6; tietokanta on maksullinen ja vaatii erilliset käyttöoikeudet). Edellytetään myös, että äiti on päihdehoitokontaktissa ja lapsella on pediatrinen seuranta «Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committ...»1. Ohjeistuksissa todetaan, että ne perustuvat asiantuntijoiden mielipiteisiin "expert opinion", koska tutkimustietoa aiheesta on vähän «Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committ...»1.

Buprenorfiini

Buprenorfiinia erittyy hyvin vähän äidinmaitoon. Lisäksi suun kautta otetun buprenorfiinin hyötyosuus on pieni runsaan ensikierron metabolian vuoksi. On todennäköistä, että äidinmaidosta saatava buprenorfiinialtistus on hyvin pieni, kun käytetään terapeuttisia buprenorfiinin annoksia. Buprenorfiinihoitoa saaneiden imettävien äitien lapsilla ei ole raportoitu liialliseen buprenorfiinin altistukseen viittaavia haittavaikutuksia, mutta aukottomasti asiaa tukevia tutkimuksia ei ole käytettävissä «Lindemalm S, Nydert P, Svensson JO ym. Transfer of...»2.

Useimmat ohjeistukset antavat imetysluvan, mutta lapsen vointia tulee kuitenkin seurata huolellisesti.

Metadoni

Metadonihoidossa olevat äidit, joiden tila on vakaa, saavat imettää nykyohjeistusten mukaan. Metadonin konsentraatiot äidinmaidossa ovat matalat ja stabiilit «Jansson LM, Choo R, Velez ML ym. Methadone mainten...»4, «Jansson LM, Choo R, Velez ML ym. Methadone mainten...»5. Äidin annoksilla 25–180 mg/vrk tuotetaan maitoon konsentraatiot 27–260 ng/mL, mikä johtaa keskimäärin 0,05 mg päivittäiseen annokseen imeväisellä «Glatstein MM, Garcia-Bournissen F, Finkelstein Y y...»3.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ohjeet perustuvat asiantuntijoiden kliinisiin kokemuksiin ja pienillä n-määrillä tehtyihin maitomittauksiin. Pitkäaikaisseurantoja ei ole.

Kirjallisuutta

  1. Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee., Jansson LM. ABM clinical protocol #21: Guidelines for breastfeeding and the drug-dependent woman. Breastfeed Med 2009;4:225-8 «PMID: 19835481»PubMed
  2. Lindemalm S, Nydert P, Svensson JO ym. Transfer of buprenorphine into breast milk and calculation of infant drug dose. J Hum Lact 2009;25:199-205 «PMID: 19136395»PubMed
  3. Glatstein MM, Garcia-Bournissen F, Finkelstein Y ym. Methadone exposure during lactation. Can Fam Physician 2008;54:1689-90 «PMID: 19074706»PubMed
  4. Jansson LM, Choo R, Velez ML ym. Methadone maintenance and breastfeeding in the neonatal period. Pediatrics 2008;121:106-14 «PMID: 18166563»PubMed
  5. Jansson LM, Choo R, Velez ML ym. Methadone maintenance and long-term lactation. Breastfeed Med 2008;3:34-7 «PMID: 18333767»PubMed
  6. Duodecimin Imetystietokanta, Gravbase ja Lactbase – Lääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana. Tietokanta on maksullinen ja vaatii Terveysportin ja tietokannan käyttöoikeudet. «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/gravbase.koti»2