Takaisin

Fetisidi keskiraskauden keskeytyksessä

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
9.1.2013

Näytön aste: D

Fetisidin hyödyistä keskiraskauden keskeytyksessä ei ole selkeää tutkimusnäyttöä.

Sikiön kuolettamisen – fetisidin – hyödyistä ja haitoista keskiraskauden keskeytyksessä sikiön lähestyessä elinkykyisyyttä ei vallitse yksimielisyyttä «Diedrich J, Drey E, Society of Family Planning. In...»1, «Grimes DA, Stuart GS, Raymond EG. Feticidal digoxi...»2.

Fetisidi ei nopeuta eikä helpota raskaudenkeskeytymistä, ja siihen liittyy haittavaikutuksia «Grimes DA, Stuart GS, Raymond EG. Feticidal digoxi...»2.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kuitenkin fetisidi raskausviikoilla > 22+0 tehtävän lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen yhteydessä saattaa olla eettisesti, emotionaalisesti ja juridisesti perusteltavissa «Diedrich J, Drey E, Society of Family Planning. In...»1, «Royal College of Obstetricians and Gynaecologists....»3.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Suomen lain mukaan raskauden voi keskeyttää 20. raskausviikon täytyttyä vain sikiön vaikean vamman tai poikkeavuuden takia, tai äidin hengen tai terveyden ollessa uhattuna. Kun raskaudenkesto on ≥ 22+0 viikkoa, saattaa abortoitu sikiö osoittaa elomerkkejä. Näitä raskausviikoilla 22+0 – 24+0 tehtäviä raskaudenkeskeytyksiä on maassamme vuoden 2003 jälkeen ollut vuosittain 20–50 kpl käsittäen 0,2–0,5 % kaikista keskeytyksistä «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomen viralline...»4.

Käypä hoito -työryhmä suosittaa fetisidin rutiininomaista esittelemistä osana raskausviikoilla > 22+0 tehtävissä lääkkeellisissä raskaudenkeskeytyksissä. Fetisidi suositellaan tehtäväksi ruiskuttamalla ultraääniohjauksessa sikiön sydämeen KCl-liuosta. Sikiön sydämen sykkeen loppuminen varmistetaan kaikututkimuksella ennen lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen tai misoprostoliannostelun aloittamista. Keskustelua fetisidistä ja sen tarjoamista suositetaan myös tuoreessa RCOG:n hoitosuosituksessa, kun raskauden kesto on > 22+0 viikkoa «Royal College of Obstetricians and Gynaecologists....»3.

Kirjallisuutta

  1. Diedrich J, Drey E, Society of Family Planning. Induction of fetal demise before abortion. Contraception 2010;81:462-73 «PMID: 20472112»PubMed
  2. Grimes DA, Stuart GS, Raymond EG. Feticidal digoxin injection before dilation and evacuation abortion: evidence and ethics. Contraception 2012;85:140-3 «PMID: 22067810»PubMed
  3. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Care of Women Requesting Induced Abortion. Evidence-based Clinical Guideline Number 7. November 2011, «http://www.argentinosalerta.org/files/Abortion%20guideline_web_1.pdf»1
  4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomen virallinen tilasto, Terveys 2011. Raskaudenkeskeytykset 2010, «http://www.stakes.fi/tilastot/tilastotiedotteet/2011/Tr32_11.pdf»2