Takaisin

Työhön paluu rannekanavaleikkauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
22.4.2013

Näytön aste: C

Oirekuvan vakavuus, työn raskaus, potilaan odotukset sairausloman pituudesta sekä psykologiset tekijät, kuten ahdistuneisuus, saattavat viivästyttää työhön paluuta rannekanavaleikkauksen jälkeen.

Tanskalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Hansen TB, Dalsgaard J, Meldgaard A ym. A prospect...»1 seurattiin 75 endoskooppisen rannekanavaleikkauksen läpikäynyttä potilasta. Potilaiden keski-ikä oli 46 vuotta. Oireet ennen leikkausta olivat kestäneet keskimäärin 10 kuukautta. Potilaista 28 % oli sairauslomalla ennen leikkausta (keskimäärin neljä viikkoa). Sairausloman keskipituus leikkauksen jälkeen oli 19,8 päivää (SD 14,3). Potilaista 18 (24 %) oli sairauslomalla pidempään kuin 21 päivää. Kaksi potilasta ei ollut palannut työhön vielä kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Yli 21 päivän sairauslomaa ennustivat leikkausta edeltävä sairausloma, jos potilas syytti itseään oireesta sekä ENMG:ssä todetun hermojohtonopeuden vaikeus ennen leikkausta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ranskalaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa «Parot-Schinkel E, Roquelaure Y, Ha C ym. Factors a...»2 selvitettiin sairausloman pituutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä kyselytutkimuksella rannekanavaleikkauksen jälkeen. Sairausloman pituus leikkauksen jälkeen oli keskimäärin 60 päivää. Pitkää leikkauksen jälkeistä sairauslomaa ennustaviin tekijöihin kuuluivat samanaikainen hoito toiseen yläraajasairauteen, potilaan arvio sairauden työperäisyydestä ja ruumiillinen työ, joka oli vahvin ennustetekijä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Cowan J, Makanji H, Mudgal C ym. Determinants of r...»3 seurattiin 65 potilasta rannekanavaleikkauksen jälkeen. Potilaat palasivat järjesteltyyn työhön keskimäärin 11,8 päivän kuluttua leikkauksen jälkeen ja kokopäivätyöhön keskimäärin 18,9 päivän kuluttua leikkauksesta. Aikaisempaa työhön paluuta ennustivat toimistotyö ja potilaan oma odotus sairausloman pituudesta. Työhön paluuta viivästyttivät katastrofointiajatukset ja ahdistuneisuus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Hansen TB, Dalsgaard J, Meldgaard A ym. A prospective study of prognostic factors for duration of sick leave after endoscopic carpal tunnel release. BMC Musculoskelet Disord 2009;10:144 «PMID: 19930598»PubMed
  2. Parot-Schinkel E, Roquelaure Y, Ha C ym. Factors affecting return to work after carpal tunnel syndrome surgery in a large French cohort. Arch Phys Med Rehabil 2011;92:1863-9 «PMID: 22032220»PubMed
  3. Cowan J, Makanji H, Mudgal C ym. Determinants of return to work after carpal tunnel release. J Hand Surg Am 2012;37:18-27 «PMID: 22137062»PubMed