Takaisin

Omega-3 kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoidon lisähoitona

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
16.5.2013

Näytön aste: C

Omega-3 yhdistettynä mielialan tasaajiin ja muihin kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoitoihin saattaa parantaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidon tuloksia.

Meta-analyysi «Sarris J, Mischoulon D, Schweitzer I. Omega-3 for ...»1 viidestä eri tutkimuksesta (n = 291), joissa oli tutkittu omega-3:n vaikutusta kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennukseen lumekontrolloidussa asetelmassa. Tutkimusten tuli kestää vähintään 4 viikkoa, ja otoskoon tuli olla yksittäisessä tutkimuksessa > 10. Potilailla oli käytössään muita lääkehoitoja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon, mutta ne pidettiin stabiileina tutkimuksen aikana.

Meta-analyysin perusteella omega-3 yhdistettynä olemassa olevaan lääkehoitoon vähensi kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennuksen oireita lumetta enemmän (p = 0,029, ES 0,34).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

Omega-3 vaikutuskoko adjuvanttina on korkeintaan kohtalainen. Käytetty erilaisia omega-3 valmisteita lisähoitona vaihtelevin annoksin. Kaikki alkuperäistutkimukset (erityisesti mahdolliset julkaisemattomat negatiiviset) eivät ole välttämättä käytettävissä meta-analyysissä.

Tutkijat epäilivät, että liian suuri EPA-annos olisi vaikuttanut negatiiviseen tulokseen.

Kirjallisuutta

  1. Sarris J, Mischoulon D, Schweitzer I. Omega-3 for bipolar disorder: meta-analyses of use in mania and bipolar depression. J Clin Psychiatry 2012;73:81-6 «PMID: 21903025»PubMed