Takaisin

Omega-3 kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoidon lisähoitona

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
11.2.2021

Näytön aste: C

Omega-3 yhdistettynä mielialan tasaajiin ja muihin kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoitoihin saattaa parantaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidon tuloksia.

Meta-analyysi «Sarris J, Mischoulon D, Schweitzer I. Omega-3 for ...»1 5 eri tutkimuksesta (n = 291), joissa oli tutkittu omega-3:n vaikutusta kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennukseen lumekontrolloidussa asetelmassa. Tutkimusten tuli kestää vähintään 4 viikkoa, ja otoskoon tuli olla yksittäisessä tutkimuksessa > 10. Potilailla oli käytössään muita lääkehoitoja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon, mutta ne pidettiin stabiileina tutkimuksen aikana. Tutkimuksista yhdessä tutkittiin 6–17-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Meta-analyysin perusteella omega-3 yhdistettynä olemassa olevaan lääkehoitoon vähensi kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennuksen oireita lumetta enemmän (p = 0,029, ES 0,34).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Metareview «Firth J, Teasdale SB, Allott K ym. The efficacy an...»2 ravintolisien tehosta ja turvallisuudesta kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyyppi I ja tyyppi II) masennuksen hoidossa löysi kuusi meta-analyysiä RCT-tutkimuksista, joissa tavanomaisen masennuksen hoidon lisänä tai monoterapiana oli verrattu omega-3 lumeeseen (n = 305). Pieni positiivinen vaikutus oli havaittavissa depression oireisiin (SMD=0,338, 95 % CI: 0,035–0,641, p = 0,029, I2 = 30 %). Kun vain kaksoissokkotutkimuksia sisältävät meta-analyysit (4) otettiin huomioon (n=150), tilastollinen merkitsevyys menetettiin (SMD = 0,36, 95 % CI: -0,01–0,73, p = 0,051, I2 = 8 %). Merkittäviä haittavaikutuksia tai manian/hypomanian esiintymistä ei havaittu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit:

Omega-3 vaikutuskoko adjuvanttina on korkeintaan kohtalainen. Tutkimuksissa käytetty erilaisia omega-3 valmisteita lisähoitona vaihtelevin annoksin. Kaikki alkuperäistutkimukset (erityisesti mahdolliset julkaisemattomat negatiiviset) eivät ole välttämättä käytettävissä meta-analyysissä.

Tutkimuksessa «Sarris J, Mischoulon D, Schweitzer I. Omega-3 for ...»1 tutkijat epäilivät, että liian suuri EPA-annos olisi vaikuttanut negatiiviseen tulokseen. Omega-3 valmisteet olivat hyvin siedettyjä.

Kirjallisuutta

  1. Sarris J, Mischoulon D, Schweitzer I. Omega-3 for bipolar disorder: meta-analyses of use in mania and bipolar depression. J Clin Psychiatry 2012;73:81-6 «PMID: 21903025»PubMed
  2. Firth J, Teasdale SB, Allott K ym. The efficacy and safety of nutrient supplements in the treatment of mental disorders: a meta-review of meta-analyses of randomized controlled trials. World Psychiatry 2019;18:308-324 «PMID: 31496103»PubMed