Takaisin

Psykiatrinen sähköhoito kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
16.5.2013

Näytön aste: C

Psykiatrinen sähköhoito saattaa olla yhtä tehokasta kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen ja yksisuuntaisen masennustilan hoidossa.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen (n = 316) ja yksisuuntaisen masennustilan (n = 790) hoidon tuloksia verrattiin kuuden alkuperäistutkimuksen meta-analyysissa «Dierckx B, Heijnen WT, van den Broek WW ym. Effica...»1. Tutkimuksissa potilaat olivat saaneet psykiatrista sähköhoitoa (ECT). Sokkoutetusti arvioitua elpymän (HAM-D17 ≤ 7 tai HAM-D24 ≤ 10) saavuttaneiden potilaiden osuutta verrattiin näiden diagnostisten ryhmien välillä. Alkuperäistutkimuksissa potilaiden hoitoresistenssin aste vaihteli jonkin verran eri tutkimusten välillä, mutta depression vaikeusaste ja psykoottisen depression osuus eivät kokonaisuutena eronneet lähtötilanteessa diagnostisten ryhmien välillä. Osassa alkuperäistutkimuksista masennuslääkitys oli lopetettu ennen sähköhoidon aloittamista, mutta osassa edeltävää masennuslääkehoitoa oli jatkettu.

53,2 % kaksisuuntaista ja 50,9 % yksisuuntaista masennusta sairastavista potilaista saavutti elpymän eikä ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Alkuperäistutkimukset eivät olleet RCT-tutkimuksia, vaan saman hoidon vaikutuksia verrattiin eri potilasryhmillä. Hoitovasteen arvioinnit oli kuitenkin tehty sokkoutetusti. Yli puolet hoitoresistenteiksi määritellyistä potilaista saavutti elpymän kummassakin diagnostisessa ryhmässä. Kaksisuuntaista tyypin I ja tyypin II mielialahäiriötä sairastavia potilaita ei eritelty.

Kirjallisuutta

  1. Dierckx B, Heijnen WT, van den Broek WW ym. Efficacy of electroconvulsive therapy in bipolar versus unipolar major depression: a meta-analysis. Bipolar Disord 2012;14:146-50 «PMID: 22420590»PubMed