Takaisin

Asenapiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
23.5.2013

Näytön aste: D

On mahdollista, että asenapiini on tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin I) ylläpitohoidossa, mutta lisätutkimusta tarvitaan.

Asenapiinin tehoa on tutkittu yhdessä vuoden mittaisessa seurantatutkimuksessa «McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. Asenapine for lon...»1. Tutkimus toteutettiin 76 eri keskuksessa. Tutkimukseen otettiin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I potilaat (N = 308), jotka olivat aiemmin osallistuneet ensin 3 viikon akuuttihoitotutkimukseen ja sen jälkeen 9 viikon jatkotutkimukseen akuutin manian tai sekamuotoisen vaiheen vuoksi. Akuuttitutkimuksessa potilaat saivat joko asenapiinia, olantsapiinia tai lumelääkettä. Potilaat jatkoivat joko asenapiinia (10–20 mg/vrk) tai olantsapiinia (5–20 mg kerran vuorokaudessa) yhteensä 52 viikkoon asti. Seurantatutkimuksessa lumeryhmä sai asenapiinilääkehoitoa. Alkuperäisen tutkimuksen ensisijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin turvallisuus ja siedettävyys ja toissijaiseksi päätetapahtumaksi teho vuoden seurannassa. Tehoa arvioitiin YMRS-asteikolla (Young Mania Rating Scale). Akuuttivaiheeseen osallistuneista 308 potilaasta 218 osallistui seurantatutkimukseen (lume/asenapiini N = 32, asenapiini N = 79, olantsapiini N =107), ja 133 potilasta pysyi tutkimuksessa loppuun asti (lume/asenapiini N = 13, asenapiini N = 52, olantsapiini N =68).

Haittavaikutusten ilmaantumisessa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa (71,9 % vs 86,1 % vs 79,4 %). YMRS-pisteiden vähenemä viikolla 52 ei eronnut merkittävästi asenapiini- (-28,6 ± 8,1) ja olantsapiiniryhmässä (28,2 ± 6,8).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. Asenapine for lon...»1: 43 % (133/308) alkuperäiseen tutkimukseen osallistuneista potilaista pysyi mukana tutkimuksessa koko seuranta-ajan. Hoidon teho oli valittu toissijaiseksi päätetapahtumaksi eikä lumeryhmää ollut.

Kirjallisuutta

  1. McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. Asenapine for long-term treatment of bipolar disorder: a double-blind 40-week extension study. J Affect Disord 2010;126:358-65 «PMID: 20537396»PubMed