Takaisin

Tsiprasidoni kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin 1) ylläpitohoidossa lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: C

Tsiprasidonin ja litiumin tai valproaatin yhdistelmä saattaa olla litium- tai valproaattimonoterapiaa tehokkaampi kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin 1) ylläpitohoidossa.

Tsiprasidonin tehoa lisälääkkeenä litiumiin tai valproaattiin lisättynä on tutkittu ylläpitohoitotutkimuksessa «Bowden CL, Vieta E, Ice KS ym. Ziprasidone plus a ...»1. Tähän tutkimukseen osallistui akuuttia maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavia potilaita, joiden MRS-pisteet (Mania Rating Scale) olivat ≥ 14 ja jotka saivat 16 viikossa remission yhdistelmällä tsiprasidoni-litium tai tsiprasidoni-valproaatti. Mittarina käytettiin CGI-I-pisteitä ≤ 3 (Clinical Global Impressions-Improvement). Litiumin pitoisuus oli 0,6–1,2 mEq/l ja valproaatin pitoisuus 50–125 µg/ml. Tsiprasidonin annos oli 80–160 mg/vrk. Potilaat jatkoivat litiumia tai valproaattia, ja heidät satunnaistettiin saamaan tsiprasidonia (N = 127) tai lumetta (N = 113). Seuranta-aika oli 6 kuukautta. Ensisijainen päätetapahtuma oli aika johonkin interventioon uuden mielialajakson vuoksi. Toissijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika keskeyttämiseen mistä tahansa syystä. 84 potilasta tsiprasidoniryhmässä ja 54 potilasta lumeryhmässä jatkoi tutkimuksen loppuun asti.

Tsiprasidoniryhmässä 19,7 % ja lumeryhmässä 32,4 % potilaista sai seuranta-aikana jonkin intervention uuden mielialajakson vuoksi. Aika interventioon oli tsiprasidoniryhmässä tilastollisesti merkittävästi pidempi kuin lumeryhmässä (43,3 vs. 26,5 vrk, p = 0,0104). Myös aika keskeyttämiseen oli tsiprasidoniryhmässä tilastollisesti merkittävästi pidempi kuin lumeryhmässä (p = 0,0047).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentit: Seuranta-aika oli melko lyhyt.

Kirjallisuutta

  1. Bowden CL, Vieta E, Ice KS ym. Ziprasidone plus a mood stabilizer in subjects with bipolar I disorder: a 6-month, randomized, placebo-controlled, double-blind trial. J Clin Psychiatry 2010;71:130-7 «PMID: 20122373»PubMed