Takaisin

Tsiprasidoni kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
23.5.2013

Näytön aste: C

Tsiprasidonin ja litiumin tai valproaatin yhdistelmä saattaa olla litium- tai valproaattimonoterapiaa tehokkaampi kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin I) ylläpitohoidossa.

Tsiprasidonin tehoa lisälääkkeenä litiumiin tai valproaattiin lisättynä on tutkittu yhdessä ylläpitohoitotutkimuksessa «Bowden CL, Vieta E, Ice KS ym. Ziprasidone plus a ...»1. Tähän tutkimukseen osallistui akuuttia maniaa tai sekamuotoista jaksoa sairastavia potilaita, joiden MRS-pisteet (Mania Rating Scale) olivat ≥ 14 ja jotka saivat 16 viikossa remission yhdistelmällä tsiprasidoni-litium tai tsiprasidoni-valproaatti. Mittarina käytettiin CGI-I-pisteitä ≤ 3 (Clinical Global Impressions-Improvement). Litiumin pitoisuus oli 0,6–1,2 mEq/l ja valproaatin pitoisuus 50–125 µg/ml. Tsiprasidonin annos oli 80–160 mg/vrk. Potilaat jatkoivat litiumia tai valproaattia, ja heidät satunnaistettiin saamaan tsiprasidonia (N = 127) tai lumetta (N = 113). Seuranta-aika oli kuusi kuukautta. Ensisijainen päätetapahtuma oli aika johonkin interventioon uuden mielialajakson vuoksi. Toissijaiseksi päätetapahtumaksi valittiin aika keskeyttämiseen mistä tahansa syystä. 84 potilasta tsiprasidoniryhmässä ja 54 potilasta lumeryhmässä jatkoi tutkimuksen loppuun asti.

Tsiprasidoniryhmässä 19,7 % ja lumeryhmässä 32,4 % potilaista sai seuranta-aikana jonkin intervention uuden mielialajakson vuoksi. Aika interventioon oli tsiprasidoniryhmässä tilastollisesti merkittävästi pidempi kuin lumeryhmässä (43,3 vrk vs 26,5 vrk, p = 0,0104). Myös aika keskeyttämiseen oli tsiprasidoniryhmässä tilastollisesti merkittävästi pidempi kuin lumeryhmässä (p = 0,0047).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Bowden CL, Vieta E, Ice KS ym. Ziprasidone plus a ...»1: Seuranta-aika oli melko lyhyt.

Kirjallisuutta

  1. Bowden CL, Vieta E, Ice KS ym. Ziprasidone plus a mood stabilizer in subjects with bipolar I disorder: a 6-month, randomized, placebo-controlled, double-blind trial. J Clin Psychiatry 2010;71:130-7 «PMID: 20122373»PubMed