Takaisin

Perhehoito ja nuorten kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvä masennus

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.5.2013

Näytön aste: C

Nuorille ja perheille annettu perhehoito nopeuttanee toipumista masennuksesta nuorten kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä.

Nuorille kohdennettua Family Focused Treatment (FFT-A) hoitoa koskeneessa tutkimuksessa «Miklowitz DJ, Axelson DA, Birmaher B ym. Family-fo...»1 satunnaistettiin 58 iältään 12–18-vuotiasta tyypin I tai II tai tarkemmin määrittelemätöntä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavaa nuorta lääkehoidon lisäksi joko Family Focused Treatment (FFT-A) -hoitoon (30 potilasta) tai vähemmän intensiiviseen Enhanced Care (EC) hoitoon (28 potilasta). FFT-A-hoito sisälsi 9 kuukauden aikana 21 perheistuntoa, joissa annettiin psykoedukaatiota ja harjoiteltiin kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaitoja. EC-hoito sisälsi kolme psykoedukatiivista perheistuntoa. Tarpeen mukaan molemmissa ryhmissä voitiin järjestää kriisitapaamisia.

Potilaita seurattiin kahden vuoden ajan 3–6 kuukauden välein. Vuoden seuranta toteutui 82,8 %:lla, kahden vuoden seuranta 62,1 %:lla, hoitoryhmien välillä ei todettu eroa. Kaikkiaan 91,4 % potilaista toipui indeksimielialaepisodista, hoitoryhmien välillä ei todettu eroa. FFT-A-ryhmän potilaat toipuivat indeksidepressioepisodista EC-ryhmään potilaita nopeammin (10,2 vs 14,1 viikkoa, p = 0,04). Kohonneen mielialan jaksosta toipumisen ajassa ei todettu eroa hoitoryhmien välillä. Relapsien yleisyys kahden vuoden seurannan aikana oli 49,1 %, hoitoryhmien välillä ei todettu eroa. FFT-A-ryhmän potilaat viettivät EC-ryhmän potilaita enemmän aikaa masennusoireista vapaina (70,3 % vs 66,3 % seurantaviikoista, p = 0,02). Vapaana kohonneen mielialan oireista vietetyssä ajassa ei todettu eroa hoitoryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Tutkimusryhmät olivat pienehköjä. EC-ryhmän potilaiden kontakti hoitaviin työntekijöihin oli FFT-A-ryhmää selvästi vähäisempi.

Kirjallisuutta

  1. Miklowitz DJ, Axelson DA, Birmaher B ym. Family-focused treatment for adolescents with bipolar disorder: results of a 2-year randomized trial. Arch Gen Psychiatry 2008;65:1053-61 «PMID: 18762591»PubMed