Takaisin

Raskausdiabeetikoiden sairastuvuus tyypin 2 diabetekseen

Näytönastekatsaukset
Nina Peränen
11.6.2013

Näytön aste: A

Raskausdiabeetikoilla on merkittävästi suurentunut riski sairastua diabetekseen, erityisesti tyypin 2 diabetekseen.

Englantilaisessa systemaattisessa katsauksessa «Bellamy L, Casas JP, Hingorani AD ym. Type 2 diabe...»1 etsittiin artikkeleita vuosilta 1960–2009 hakusanoilla raskausdiabetes, diabetes raskaudessa, NIDDM, tyypin 2 diabetes ja diabetes. Tutkimuksia löytyi 435 kappaletta, joista analysoitiin 20. Tutkimuksissa oli mukana 675 455 naista, joista 31 867:llä oli raskausdiabetes. Sisäänottokriteereinä olivat kohorttitutkimukset, diagnosoitu raskausdiabetes ja tyypin 2 diabetes. Raskausdiabeteksen kriteereitä oli tutkimuksissa useita.

Raskausdiabeetikoista (31 867) sairastui 1–28 vuoden seuranta-ajan aikana tyypin 2 diabetekseen 3 997 naista (12,5 %). Ei-raskausdiabeetikoista (643 588) sairastui 6 862 (1,1 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Alkuperäisestä 435 tutkimuksesta mukaan valikoitui 20. Nämä tutkimukset olivat kohtalaisen laadukkaita, mutta osa melko vanhoja.

Lontoolaisessa tutkimuksessa «Kousta E, Lawrence NJ, Penny A ym. Implications of...»2 tutkittiin 192 raskausdiabeetikkoa seitsemän vuotta (1–86 kuukautta) synnytyksen jälkeen. Heistä 27 (14 %) suljettiin pois jo diagnosoidun tyypin 2 diabeteksen takia, joten tutkimusryhmään jäi 165 henkilöä. Tutkimuksessa verrattiin WHO:n (1985) ja Yhdysvaltojen ADA:n (1997) raskausdiabeteksen kriteereitä.

Kun raskausdiabeetikoille tehtiin 75 g:n 2 tunnin sokerirasitus ja käytössä olivat WHO:n kriteerit, löytyi 52:lta tutkittavilta (31 %) heikentynyt glukoosinsieto eli IGT, 22:lta (13,3 %) diabetes. 91:n (55 %) glukoosinsieto oli normaali.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tanskalaisessa kohorttitutkimuksessa «Lauenborg J, Hansen T, Jensen DM ym. Increasing in...»3 seurattiin kahta eri kohorttia (vanha kohortti, uusi kohortti; tarkemmin alla) 2–11 vuotta synnytyksestä. Diagnoosit perustuivat 50 g:n sokerirasitukseen ennen vuotta 1986, jonka jälkeen kolmen tunnin 75 g:n sokerirasitukseen. Diabetekseen oli sairastunut 192 (39,9 %), joista 21:llä oli tyypin 1 ja 171:llä tyypin 2 diabetes. IGT oli todettu 192:lla (27,0 %). Kohortteja verrattaessa diabeteksen esiintyvyys oli kaksinkertainen uudessa kohortissa verrattuna vanhaan (P < 0,0005).

"Vanha kohortti": 241 naista, joilla oli vuosina 1978–85 ollut dieettihoitoinen raskausdiabetes (diagnosoitu 3 tunnin glukoosirasituskokeella, OGTT, 50 g:n glukoosiannos). Heidät tutkittiin vuonna 1990, joten seuranta-aika oli keskimäärin 6,0 vuotta (4,6–7,7 vuotta). Vuonna 1990 BMI oli 25,1 (21,5–30,1). Diabetes oli kehittynyt 18,3 %:lle, IGT/IFG (heikentynyt glukoosinsieto tai heikentynyt paastoglukoosi) 19,5 %:lle.

"Uusi kohortti": 512 naista, joilla oli vuosina 1987–96 ollut raskausdiabetes. Heidät tutkittiin vuonna 2002, joten seuranta-aika oli 7,4 vuotta (5,6–9,9 vuotta). Vuonna 2002 BMI oli 28,5 (24,2–33,1).

Raskausdiabetesdiagnoosi tehtiin siis OGTT:n mukaan: jos 2–7 arvoista ko. testissä olivat yli standardipopulaation 3 SD. Standardipopulaatio oli määritelty seuraavasti: normaalipainoisia, suvussa ei diabetesta. Tämä tarkoitti sitä, että venaplasman raja-arvo oli 6,2–6,4 mmol/l ja 2 tunnin arvo 7,6–8,9 mmol/l. Seulontakoe tehtiin niille, joiden BMI oli ≥ 27, joilla oli aikaisempi makrosominen lapsi (> 4 500 g), glukosuriaa, aikaisemmin sairastettu raskausdiabetes, ikä ≥ 35 vuotta tai joiden paastoverensokeri koholla (kapillaari kokoveri ≥ 4,1 mmol/l tai kapillaari plasma ≥ 4,7 mmol/l).

Logistisessa regressioanalyysissä itsenäisesti diabeteksen kehittymiseen vaikuttivat (vakioitu odds ratio, OR) kuuluminen uuteen kohorttiin (3,1; 95 % luottamusväli 1,9–5,3), ennen raskautta todettu ylipaino (2,0; 1,1–3,4), suuri paastoverensokeri diagnostisessa OGTT:ssa (2,5; 1,5–4,2), raskausdiabetesdiagnoosi ennen 24. raskausviikkoa (2,3, 1,2–4,5) ja heikentynyt glukoosinsieto (IGT 2 kuukautta synnytyksen jälkeen) (5,8; 95 % luottamusväli 3,3–9,9).

Tutkijat toteavat, että raskausdiabeteksen jälkeen kehittyvän diabeteksen ilmaantuvuus on 10 vuodessa yli kaksinkertaistunut. Suurimpana syynä he pitävät painonnousua.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Espanjalaisessa tutkimuksessa «Albareda M, Caballero A, Badell G ym. Diabetes and...»4 seurattiin vuosina 1986–93 synnyttäneitä 696 raskausdiabeetikkoa 11 vuotta. Kontrolliryhmänä (n = 70) oli vastaavana ajankohtana synnyttäneet naiset, joilla oli ollut normaali sokerirasitus. Ensimmäinen 2 tunnin 75 g:n sokerirasitus tehtiin kuusi viikkoa synnytyksestä tai imetyksen päätyttyä ja uusittiin viisi vuotta ensimmäisestä.

Kuuden vuoden kohdalla diabetekseen oli sairastunut 44 (6 %; 0,7 %:llä tyypin 1 diabetes), IGT:hen 61 (9 %) ja heikentynyt paastoglukoosi (IFG) oli 25:llä (4 %). 11 vuoden seurannassa riski sairastua diabetekseen oli raskausdiabeetikoilla 13,8 % ja kontrolleilla 0 % (P = 0,02).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Bellamy L, Casas JP, Hingorani AD ym. Type 2 diabetes mellitus after gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2009;373:1773-9 «PMID: 19465232»PubMed
 2. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A ym. Implications of new diagnostic criteria for abnormal glucose homeostasis in women with previous gestational diabetes. Diabetes Care 1999;22:933-7 «PMID: 10372245»PubMed
 3. Lauenborg J, Hansen T, Jensen DM ym. Increasing incidence of diabetes after gestational diabetes: a long-term follow-up in a Danish population. Diabetes Care 2004;27:1194-9 «PMID: 15111544»PubMed
 4. Albareda M, Caballero A, Badell G ym. Diabetes and abnormal glucose tolerance in women with previous gestational diabetes. Diabetes Care 2003;26:1199-205 «PMID: 12663597»PubMed