Takaisin

Raskausajan painonnousu ja suuripainoisen lapsen riski raskausdiabeetikolla

Näytönastekatsaukset
Tarja Kinnunen
11.6.2013

Näytön aste: B

Liiallinen raskaudenaikainen painonnousu ilmeisesti lisää suuripainoisen lapsen riskiä raskausdiabeetikolla.

Yhdysvalloissa vuosina 2001–2004 toteutetussa retrospektiivisessa kohorttitutkimuksessa «Cheng YW, Chung JH, Kurbisch-Block I ym. Gestation...»1 oli mukana 31 074 raskausdiabetesta (GDM) sairastavaa naista, joista noin 50 % oli latinotaustaisia, noin 20 % aasialaistaustaisia ja noin 20 % valkoihoisia. Kolmella neljästä tutkittavasta painoindeksi oli ≥ 26 kg/m². Raskausajan painonnousu määritettiin itse ilmoitetun raskautta edeltävän painon ja keskimäärin 36. raskausviikolla mitatun painon perusteella. Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, oliko heidän raskauden aikainen painonnousunsa Institute of Medicinen (IOM) vuonna 1990 julkaistujen suositusten mukaista (33 % tutkittavista), alle suositusten (35 % tutkittavista) vai yli suositusten (32 % tutkittavista).

Taulukko 1. Lähtöpaino vaikuttaa suositeltavaan painonnousuun (IOM 1990):
Raskautta edeltävä painoindeksi (kg/m²) Suositeltava painonnousu (kg)
< 19,8 12,5–18,0
19,8–26,0 11,5–16,0
≥ 26,1 7–11,5

Suositukset ylittäneillä naisilla oli useammin insuliini- tai lääkehoitoinen GDM (vakioitu OR 1,34; 95 % luottamusväli 1,22–1,49), elektiivinen keisarileikkaus (vakioitu OR 1,52; 95 % luottamusväli 1,26–1,83) tai ennenaikainen synnytys (vakioitu OR 1,30; 95 % luottamusväli 1,14–1,48). Heille syntyi useammin suuripainoinen lapsi (syntymäpaino > 4 500 g: vakioitu OR 2,13; 95 % luottamusväli 1,42–3,19, raskausviikkoihin nähden kookas lapsi eli "large for gestational age", LGA, syntymäpaino > 90. persentiilin suhteessa raskausviikkoihin: vakioitu OR 1,72; 95 % luottamusväli 1,53–1,93) verrattuna naisiin, joilla paino nousi suositusten mukaisesti. Suositukset alittaneet naiset puolestaan tarvitsivat harvemmin insuliini- tai lääkehoitoa (vakioitu OR 0,67; 95 % luottamusväli 0,61–0,74), heillä oli vähemmän LGA-lapsia (vakioitu OR 0,60; 95 % luottamusväli 0,52–0,67) ja enemmän raskausviikkoihin nähden pieniä lapsia (small for gestational age, SGA, syntymäpaino < 10. persentiilin) (vakioitu OR 1,39; 95 % luottamusväli 1,01–1,90) verrattuna naisiin, joilla paino nousi suositusten mukaisesti. Näiden kolmen ryhmän välillä ei ollut eroa siinä, kuinka suuri osa vastasyntyneistä lähetettiin tehostettuun hoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toisessa Yhdysvalloissa vuosina 2000–2006 toteutetussa retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa «Ouzounian JG, Hernandez GD, Korst LM ym. Pre-pregn...»2 oli mukana 1 502 naista, joilla oli A1-luokan raskausdiabetes, mutta ei insuliinihoitoa. Tutkittavien keskimääräinen painoindeksi oli 28,7 kg/m², ja heistä suurin osa oli latino- (60 %) tai aasialaistaustaisia (22 %). Raskauden painonnousu määritettiin raskauden aikana mitattujen painotietojen perusteella, vaikka ei kerrottu, millä raskausviikoilla mittaukset oli tehty.

Taulukko 2. Painonnousua verrattiin IOM:n vuonna 2009 uusittuihin suosituksiin:
Raskautta edeltävä painoindeksi (kg/m²) Suositeltava painonnousu (kg)
< 18,5 12,5–18,0
18,5–24,9 11,5–16,0
25,0–29,9 7,0–11,5
≥ 30,0 5,0–9,0

Painonnousu oli suosituksia suurempi 21 %:lla normaalipainoisista, 42 %:lla ylipainoisista ja 44 %:lla lihavista naisista. Makrosomian (syntymäpaino ≥ 4 000 g) yleisyys oli 12,3 %. Makrosomian itsenäisiä riskitekijöitä olivat lihavuus (painoindeksi ≥ 30,0 kg/m², vakioitu OR 2,04, 95 % luottamusväli 1,36–3,04), suositukset ylittävä painonnousu (vakioitu OR 3,04; 95 % luottamusväli 2,18–4,23) ja makrosomia aiemmassa raskaudessa (vakioitu OR 3,90; 95 % luottamusväli 2,58–5,88). Painonnoususuositusten ylittäminen oli yhteydessä myös suurempaan keisarileikkauksen todennäköisyyteen raskaudessa (vakioitu OR 1,54; 95 % luottamusväli 1,15–2,07).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Näiden kahden tutkimuksen «Cheng YW, Chung JH, Kurbisch-Block I ym. Gestation...»1, «Ouzounian JG, Hernandez GD, Korst LM ym. Pre-pregn...»2 perusteella näyttää siltä, että Institute of Medicinen suosituksia suurempi raskaudenaikainen painonnousu on yhteydessä muun muussa suurempaan makrosomian, LGA:n ja keisarileikkauksen riskiin. Näiden tutkimusten perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, mikä olisi ideaali painonnousu raskausdiabetesta sairastavalla naisella.

Kirjallisuutta

  1. Cheng YW, Chung JH, Kurbisch-Block I ym. Gestational weight gain and gestational diabetes mellitus: perinatal outcomes. Obstet Gynecol 2008;112:1015-22 «PMID: 18978100»PubMed
  2. Ouzounian JG, Hernandez GD, Korst LM ym. Pre-pregnancy weight and excess weight gain are risk factors for macrosomia in women with gestational diabetes. J Perinatol 2011;31:717-21 «PMID: 21372797»PubMed