Takaisin

Alahengitystietulehduksen tasodiagnostiikka ja vaikeusasteen arviointi statuslöydösten ja C-reaktiivisen proteiinin avulla

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
31.10.2014

Näytön aste: D

Keuhkokuumeeseen sairastunut voidaan hoitaa kotona, jos hänellä ei ole vaikeaan taudinkuvaan viittaavia löydöksiä tai muita kotihoitoa estäviä tekijöitä.

Yksiselitteisiä kriteereitä siitä, milloin keuhkoputkitulehdus muuttuu keuhkokuumeeksi ja keuhkokuume vaikeaksi ja sairaalahoitoa vaativaksi, ei ole kirjallisuudessa esitetty. Työryhmä esittää, että vaikeaa keuhkokuumetta tulisi epäillä ja sairaalahoidon tai vuodeosastohoidon tarvetta tulee harkita, jos potilaalla todetaan yksi tai useampi seuraavista löydöksistä tai tiloista suuntaa antavina vihjeinä:

Löydös Keuhkoputkitulehdus Keuhkokuume Vuodeosastohoitoa harkittava
1) Lämpö < 36 °C on jo ainoana löydöksenä vaikeaa keuhkokuumetta ennustava tekijä.
2) Hengitystiheys ≥ 25/min on jo ainoana löydöksenä vaikeaa keuhkokuumetta ennustava tekijä.
3) Kun happikyllästeisyys on < 92 %, tulee arvioida myös välitön teho- tai tehovalvontahoidon tarve «Woodhead M, Welch CA, Harrison DA ym. Community-ac...»1, «Renaud B, Santin A, Coma E ym. Association between...»2, «Restrepo MI, Mortensen EM, Rello J ym. Late admiss...»3, «Phua J, Ngerng WJ, Lim TK. The impact of a delay i...»4.
Kuume (°C) ≤ 37,8 ≥ 37,8 < 36,0 1) tai > 38,5
Hengitystiheys (/min) < 16 16–20 > 20 2)
Happikyllästeisyys (%) > 96 92–96 < 92 3)
Syketaajuus (/min) 70–95 95–105 > 105
Auskultaatio Normaali Puolessa normaali Selkeät rahinat
CRP (mg/l) < 20 20–100 > 100 (raju, nopea alku < 50)

Sairaalahoitoa tulee harkita, kun löydökset viittaavat vaikeaan keuhkokuumeeseen tai potilaalla on muita sairaalahoitoa vaativia syitä:

 • yleistilan heikkeneminen
 • molemminpuolinen tai laaja keuhkokuumemuutos keuhkojen röntgenkuvassa (ks. sähköinen tausta-aineisto Kotisyntyisen keuhkokuumeen radiologisen diagnostiikan ongelmia «Kotisyntyisen keuhkokuumeen radiologisen diagnostiikan ongelmia»1)
 • leukosyyttipitoisuus < 3 x 109/l tai > 15 x 109/l
 • nopeasti alkaneet rajut oireet riippumatta laboratoriotutkimustuloksista riippumatta
 • sekavuus
 • lääkitys suun kautta ei onnistu
 • vaikea perustauti: vaikea keuhkosairaus, syöpä, maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoiminta, aivoverenkierron häiriö tai immunosuppressio (prednisoniannos vähintään 10 mg/vrk) tai muu immuunivajaus.

Kirjallisuutta

 1. Woodhead M, Welch CA, Harrison DA ym. Community-acquired pneumonia on the intensive care unit: secondary analysis of 17,869 cases in the ICNARC Case Mix Programme Database. Crit Care 2006;10(Suppl 2):S1 «PMID: 16934135»PubMed
 2. Renaud B, Santin A, Coma E ym. Association between timing of intensive care unit admission and outcomes for emergency department patients with community-acquired pneumonia. Crit Care Med 2009;37:2867-74 «PMID: 19770748»PubMed
 3. Restrepo MI, Mortensen EM, Rello J ym. Late admission to the ICU in patients with community-acquired pneumonia is associated with higher mortality. Chest 2010;137:552-7 «PMID: 19880910»PubMed
 4. Phua J, Ngerng WJ, Lim TK. The impact of a delay in intensive care unit admission for community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2010;36:826-33 «PMID: 20185424»PubMed