Takaisin

Pleuraeffuusion näkyminen keuhkojen röntgenkuvassa

Näytönastekatsaukset
Airi Jartti
31.10.2014

Näytön aste: B

Pleuraeffuusio ei aina näy keuhkojen röntgenkuvassa. Keuhkokuumeen komplikaatioepäilyissä onkin aihetta herkästi tehdä jatkotutkimuksia (pleurojen ultraäänitutkimus, keuhkojen TT-tutkimus).

Philadelphialaisen sairaalan 100 teho-osastopotilaan pleuranesteilyn näkyvyyttä makuuthorax-kuvassa tutkittiin verrattuna keuhkojen TT-tutkimukseen, joka oli tehty alle 24 tunnin kuluessa thorax-kuvasta Kitazonon ym. «Kitazono MT, Lau CT, Parada AN ym. Differentiation...»1 tutkimuksessa. Tutkimus oli retrospektiivinen, ja thorax-kuvat analysoitiin neljän eri radiologin toimesta. Pleuranestekertymiä löytyi 117 ja ne jaettiin pieniin, kohtalaisiin ja suuriin nestekertymiin. Thorax-kuvassa oli havaittavissa pienet nestekertymät 53 %:ssa, kohtalaiset 71 %:ssa ja suuret 92 %:ssa tapauksista. Thorax-kuvan sensitiivisyys pleuranestekertymissä oli kokonaisuudessaan 66 % ja spesifisyys 89 %, kun keuhkojen TT-tutkimus oli vertailukohtana. Vääriä positiivisia löydöksiä raportoitiin 11 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Nashvillelaisessa sairaalassa tehtiin retrospektiivinen tutkimussarja Brixleyn ym. toimesta «Brixey AG, Luo Y, Skouras V ym. The efficacy of ch...»2, jossa löytyi 61 keuhkokuumetta ja pleuranesteilyä sairastavaa potilasta, joille oli tehty sekä keuhkokuvaus että keuhkojen TT-tutkimus 24 tunnin sisällä toisistaan. Thorax-kuvat arvioi kolme keuhkosairauksien erikoislääkäriä. Huomiota kiinnitettiin siihen, miten pleuraeffuusio näkyy pystythorax- ja makuuthorax-kuvauksessa verrattuna TT-tutkimukseen. Pystythorax-kuvauksen sensitiviteetti oli 85,7 % ja makuukuvauksen 78,4 %, spesifisiteetti vastaavasti 87,5 % ja 76,4 %. Pienistä effuusioista (< 10 mm) jäi näkymättä 42 %, kohtalaisista (10–20 mm) 28 % ja suurista (> 20 mm) 6 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiiviseen kööpenhaminalaiseen tutkimussarjaan «Emamian SA, Kaasbol MA, Olsen JF ym. Accuracy of t...»3 saatiin kaiken kaikkiaan 59 potilasta, joille oli tehty sekä pleurojen kaikukuvaus että makuuthorax-kuvaus samana vuorokauden aikana. Potilaat olivat eri syistä sairaalahoidossa olevia. Thorax-kuvat arvioi kaksi radiologia. Makuuthorax-kuvan sensitiivisyys pleuranesteen havaitsemisessa oli tässä tutkimuksessa 82 %, spesifisyys 82 %, positiivinen ennustearvo 67 % ja negatiivinen ennustearvo 91 %, kun vertailukohtana oli pleurojen kaikututkimus.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Emamian SA, Kaasbol MA, Olsen JF ym. Accuracy of t...»3: Potilasmateriaali oli melko pieni. Pleuranesteen määrän arviointi kaikututkimuksesta on aina jossain määrin epäluotettavaa.

Kirjallisuutta

  1. Kitazono MT, Lau CT, Parada AN ym. Differentiation of pleural effusions from parenchymal opacities: accuracy of bedside chest radiography. AJR Am J Roentgenol 2010;194:407-12 «PMID: 20093603»PubMed
  2. Brixey AG, Luo Y, Skouras V ym. The efficacy of chest radiographs in detecting parapneumonic effusions. Respirology 2011;16:1000-4 «PMID: 21651642»PubMed
  3. Emamian SA, Kaasbol MA, Olsen JF ym. Accuracy of the diagnosis of pleural effusion on supine chest X-ray. Eur Radiol 1997;7:57-60 «PMID: 9000398»PubMed