Takaisin

Keuhkosyöpä keuhkokuumeen taustalla

Näytönastekatsaukset
Jouni Hedman
31.10.2014

Näytön aste: B

Yli 50-vuotiaille ja tupakoiville potilaille suositellaan keuhkojen seurantaröntgenkuvausta noin 6–8 viikon kuluttua mutta viimeistään 2–3 kuukauden kuluttua kotiutuksesta.

Kanadassa tehdyssä kohorttitutkimuksessa «Tang KL, Eurich DT, Minhas-Sandhu JK ym. Incidence...»1 seurattiin vuosina 2000–2002 sairaaloista ja päivystyspoliklinikoilta kotiutettuja keuhkokuvalla varmistettuja keuhkokuumepotilaita viiden vuoden ajan uusien keuhkosyöpätapauksien toteamiseksi. Tutkimukseen osallistui 3 398 potilasta, joista 49 % oli hoidettu sairaalassa. Uusien keuhkosyöpien (primääri keuhkosyöpä tai keuhkometastaasit) insidenssi selvitettiin kontrollikeuhkokuvista 90 vuorokauden, 1 vuoden ja 5 vuoden kuluessa kotiutuksesta. Potilaista 59 % oli vähintään 50-vuotiaita, 52 % oli miehiä ja 17 % tupakoi.

90 vuorokauden kohdalla oli todettu 36 (1,1 %), vuoden kohdalla 57 (1,7 %) ja 5 vuoden kohdalla 79 (2,3 %) uutta syöpää. Mediaaniaika diagnoosiin oli 109 vuorokautta. Verrattuna niihin, joilla ei löytynyt syöpää, potilaat olivat vanhempia; 76 (96 %) potilaista oli vähintään 50-vuotiaita. Lisäksi riskiä lisäsi miessukupuoli ja tupakointi, jonka lisäksi potilailla oli vaikeampi keuhkokuumeen taudinkuva (arvioituna Pneumonia Severity Indexin perusteella).

Arvion mukaan kaikki 57 yhden vuoden aikana todettua keuhkosyöpää olisi voitu todeta 90 vuorokauden kuluessa (kaikista potilaista 40 %:lla oli otettu kontrollikeuhkokuva 90 vuorokauden kuluessa). Rutiini keuhkokuvakontrolli syövän poissulkemiseksi ei ole tarpeen matalan riskin potilailla, joiden oireet helpottavat hoidon myötä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivisessä rekisteritutkimuksessa «Mortensen EM, Copeland LA, Pugh MJ ym. Diagnosis o...»2 selvitettiin vuosina 2002–2007 Yhdysvalloissa avohoitokeuhkokuumeen takia sairaalassa hoidetuilla potilailla uuden keuhkosyövän ilmaantuvuutta vähintään 65-vuotiailla sotaveteraaneilla (potilaat oli hoidettu Department of Veterans Affairs (VA) Health Care Systemsin sairaaloissa ja edeltävästi ainakin vuosi poliklinikoilla). Selvityksessä yhdistettiin tietoja myös muista rekistereistä (muun muassa lääkitys ja kuolintietoja). Potilaat, joilla oli todettu aiemmin keuhkosyöpä tai vuoden sisään aiempi keuhkokuume, suljettiin pois tutkimuksesta.

Tutkimuksen 40 774 potilaasta todettiin 3 760:lla (9,2 %) uusi primääri tai metastaattinen syöpä. Rekisteristä johtuen 98,1 % oli miehiä. Potilaiden keski-ikä oli 77,7 vuotta. Mediaaniaika uuteen keuhkosyöpädiagnoosiin oli 297 vuorokautta, 27 % oli diagnosoitu 90 vuorokauden kuluessa. Riskitekijöitä olivat COPD, aiempi maligniteetti (aiemmat keuhkosyövät oli poissuljettu), valkoihoinen rotu, naimisissa oleminen ja aktiivinen tupakointi. Potilaista 12,9 % kuoli 30 vuorokauden ja 20,7 % 90 vuorokauden kuluessa sairaalaan tulosta. Kun 90 vuorokauden aikana kuolleet jätettiin pois, riskitekijöiksi todettiin aktiivinen tupakointi, malignit tuumorit anamneesissa, COPD, sydämen vajaatoiminta ja miessukupuoli. Tässä tutkimuksessa lisääntyvä ikä vähensi keuhkosyövän riskiä.

Tutkimuksen perusteella vanhemmilla miehillä kontrollikeuhkokuva tulisi ottaa 60–90 vuorokautta keuhkokuumeen jälkeen (erityisesti COPD-potilaat ja aktiiviset tupakoitsijat, jotka ovat syöpäriskissä).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Tang KL, Eurich DT, Minhas-Sandhu JK ym. Incidence...»1: Tutkimuksessa ei vaadittu histopatologista varmistusta, mutta 73/79 potilasta kuoli seurannan aikana. 60:lla (76 %) oli kuolinsyyksi listattu keuhkosyöpä.

«Mortensen EM, Copeland LA, Pugh MJ ym. Diagnosis o...»2: Rekisteri ja potilaiden sisäänottokriteeri aiheuttavat rajoitteita tulkintaan (vähintään 65-vuotiaita sotaveteraaneja, lähes kaikki miehiä). Ei pystytä arvioimaan, milloin syöpä olisi voitu todeta ensi kertaa. Todennäköisesti monet kuvattu vasta, kun syövästä alkoi tulla oireita.

Kirjallisuutta

  1. Tang KL, Eurich DT, Minhas-Sandhu JK ym. Incidence, correlates, and chest radiographic yield of new lung cancer diagnosis in 3398 patients with pneumonia. Arch Intern Med 2011;171:1193-8 «PMID: 21518934»PubMed
  2. Mortensen EM, Copeland LA, Pugh MJ ym. Diagnosis of pulmonary malignancy after hospitalization for pneumonia. Am J Med 2010;123:66-71 «PMID: 20102994»PubMed