Takaisin

Terapeuttinen harjoittelu alaselkäkivun uusiutumisen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Tiina Kuukkanen, Timo Pohjolainen ja Antti Malmivaara
30.6.2014

Näytön aste: A

Hoitojakson jälkeen jatkuva terapeuttinen harjoittelu ehkäisee alaselkäkivun uusiutumista.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Choi BK, Verbeek JH, Tam WW ym. Exercises for pre...»1, «»1 oli 9 satunnaistettua vertailututkimusta. Neljässä matalan riskin omaavassa tutkimuksessa, joissa oli yhteensä 407 osallistujaa, tutkittiin, voidaanko harjoitteluinterventioilla ehkäistä selkäkivun uusiutumista. Viidessä tutkimuksessa (n = 1 113) tutkittiin eri harjoittelumuotojen vaikutusta. Fysioterapeutin ohjaaman terapeuttisen harjoittelun tavoitteena oli pääasiassa vartalon lihasvoiman ja kestävyyden lisääntyminen sekä aerobisen kestävyyskunnon parantuminen.

Katsauksen mukaan on kohtalaista näyttöä selkäkivun uusiutumista ehkäisevän terapeuttisen harjoittelun tehosta kipua seuraavan vuoden aikana, jos harjoittelua verrataan harjoittelemattomuuteen. Uusiutumistiheys RR 0,50 (95 % luottamusväli 0,34–0,73). Kahden tutkimuksen mukaan kivun uusiutumistiheys vähentyi merkitsevästi, MD 0,35 (95 % luottamusväli -0,60 – -0,10) kipua seuraavan ½–2 vuoden seuranta-aikana. Harjoittelu vähensi seuranta-aikana myös sairauspoissaoloja, MD -4,37 (95 % luottamusväli -7,74 – -0,99) kipua seuraavan ½–2 vuoden seuranta-aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Katsauksessa olevissa tutkimuksissa ei ollut mainintoja harjoittelun haittavaikutuksista. Harjoittelutavat olivat erilaisia eikä harjoittelun sisällöstä voida tutkimusten perusteella antaa suosituksia.

Kirjallisuutta

  1. Choi BK, Verbeek JH, Tam WW ym. Exercises for prevention of recurrences of low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD006555 «PMID: 20091596»PubMed