Takaisin

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy Välimeren ruokavaliolla

Näytönastekatsaukset
Pirjo Mäntylä
18.3.2015

Näytön aste: A

Välimeren ruokavalio ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia.

Vuonna 2003 aloitetussa espanjalaisessa monikeskustutkimuksessa «Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J ym. Primary prev...»1 satunnaistettiin 7 447 henkilöä. Tutkittavat olivat miehiä (ikä 55–80 vuotta) ja naisia (ikä 60–80 vuotta), naisia heistä oli 57 %. Tutkimukseen otetuilla henkilöillä ei ollut kardiovaskulaarisairauksien oireita eikä diagnoosia, mutta heillä oli joko tyypin 2 diabetes tai ainakin kolme seuraavista riskitekijöistä: tupakointi, kohonnut LDL-kolesteroli, matala HDL-kolesteroli, ylipaino tai obesiteetti tai sukurasitus ennenaikaisen sepelvaltimotaudin suhteen.

Osallistujat satunnaistettiin eri ruokavalioryhmiin suhteessa 1:1:1. Ryhmä 1: Välimeren ruokavalio ja extra virgin oliiviöljylisä, ryhmä 2: Välimeren ruokavalio ja pähkinälisä ja ryhmä 3: kontrolliryhmä, jolle ohjattiin vähärasvainen ruokavalio. Tutkittavat saivat neljännesvuosittain yksilöllistä ja ryhmäneuvontaa ja joko ilmaista oliiviöljyä 1 litra/viikko, pähkinöitä 30 g/päivä tai he eivät saaneet ruokalahjoja. Ruokavalioille ei asetettu mitään energiarajoituksia. Välimeren ruokavalioryhmissä suositeltiin käyttämään tuoreita hedelmiä ≥ 3 annosta päivässä, vihanneksia ≥ 2 annosta päivässä, kalaa ja meren antimia ainakin 3 annosta viikossa, palkokasveja ainakin 3 annosta viikossa, tomaattisipuliyrttikastikkeita ≥ 2 annosta viikossa ja valkoista lihaa punaisen lihan sijasta. Virvoitusjuomia, leivonnaisia, levitteitä ja jalostettua punaista lihaa suositeltiin välttämään. Oliiviöljyä suositeltiin otettavaksi ≥ 4 ruokalusikallista päivässä ja pähkinöitä ≥ 3 annosta viikossa.

Kontrolliryhmälle suositeltiin vähärasvaista terveellistä ruokavaliota. Heitä suositeltiin rajoittamaan oliiviöljyn käyttö alle kahteen ruokalusikalliseen päivässä ja pähkinöiden määrää alle 1 annokseen viikossa.

Ruokavalioiden toteutumista seurattiin vuosittaisilla kyselyillä. Hoitomyönteisyyttä mitattiin 1, 3 ja 5 vuoden välein oliiviöljyn ja pähkinöiden aineenvaihduntatuotteiden plasmapitoisuuksilla. Pituus, paino ja vyötärön ympärys mitattiin vuosittain. Vapaa-ajan liikuntaa arvioitiin Minnesota-kyselyllä.

Tutkimusjakson aikana mitatut aineenvaihduntatuotteet osoittivat, että tutkittavien hoitomyöntyvyys oli hyvä. Välimeren ruokavalioryhmissä oliiviöljyn käyttö ja pähkinöiden käyttö lisääntyivät tutkimusjakson aikana. Tutkittavien liikuntatottumukset eivät muuttuneet seuranta-aikana.

Ensisijaiset päätetapahtumat olivat sydän- ja verisuonitapahtuma (sydäninfarkti, aivoverenkiertohäiriö, kuolema verisuonisairauteen). Toissijaiset päätetapahtumat olivat aivoverenkiertohäiriö, sydäninfarkti, sydän- ja verisuoniperäinen kuolema ja kuolemat. Keskimääräinen seuranta-aika oli 4,8 vuotta. Ensisijaisia päätetapahtumia sattui yhteensä 288, ja ne jakautuivat seuraavasti: 1 ryhmässä 96, 2 ryhmässä 83 ja kontrolliryhmässä 109 tapahtumaa eli 8,1, 8,0 ja 11,2 tuhatta henkilövuotta kohti. Riskisuhteet olivat 0,70 (95 % luottamusväli 0,53–0,91) Välimeren ruokavaliolle oliiviöljylisällä, 0,70 (95 % luottamusväli 0,53–0,94) Välimeren ruokavaliolle ja pähkinöille verrattuna kontrolliruokavalioon p = 0,015.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

REGARDS- tutkimukseen «Booth JN 3rd, Levitan EB, Brown TM ym. Effect of s...»2 osallistui 30 239 iältään 45 vuotta täyttänyttä amerikkalaista vuosina 2003–2007. Osalla tutkittavista (4 147 potilasta) oli aikaisempi sepelvaltimotapahtuma, ja he saivat päätetapahtuman seurannan aikana. Heitä haastateltiin puhelimitse ja heidän luokseen tehtiin kotikäynnit. Klopidogreelin, beetasalpaajien, statiinien, ACE-estäjien ja angiotensiinireseptorisalpaajien käyttö rekisteröitiin. LDL-kolesteroli, paastosokeri, herkkä CRP ja munuaisten toiminta selvitettiin. Neljä elintapamuuttujaa arvioitiin: keskivartalo-obesiteetti, fyysinen aktiivisuus, Välimeren ruokavalion noudattaminen ja tupakointi. Välimeren ruokavalion noudattamiselle laskettiin pisteet 14 ruoka-aineen perusteella: perunat, vihannekset, palkokasvit, hedelmät ja pähkinät, meijerituotteet, vilja, liha, kala, kananmunat, kerta- ja monityydyttämättömät rasvahapot, tyydytetyt rasvahapot, margariinit, sokeri ja makeiset ja alkoholittomat virvokkeet.

Potilaat jaettiin neljään ryhmään Välimeren ruokavalion pistemäärien perusteella. Ryhmä 1 (jossa ruokavaliota ei noudatettu) oli vertailuryhmä. Ryhmässä 2 Välimeren ruokavaliota noudatettiin jonkun verran, ryhmässä kolme toiseksi parhaiten ja ryhmässä 4 parhaiten. Riskisuhteet olivat vastaavasti 95 % luottamusväli 0,79 (0,60–1,03), 0,73 (0,53–1,03) ja 0,66 (0,48–0,90). Uusintatapahtumia oli vähiten ryhmässä 4, joka noudatti Välimeren ruokavaliota.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J ym. Primary prev...»1: Välimeren ruokavalio, johon on lisätty oliiviöljyä tai pähkinöitä, vähentää merkittävästi sydän- ja verisuonitapahtumia korkean riskin henkilöillä.

Kirjallisuutta

  1. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J ym. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. N Engl J Med 2013;368:1279-90 «PMID: 23432189»PubMed
  2. Booth JN 3rd, Levitan EB, Brown TM ym. Effect of sustaining lifestyle modifications (nonsmoking, weight reduction, physical activity, and mediterranean diet) after healing of myocardial infarction, percutaneous intervention, or coronary bypass (from the REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke Study). Am J Cardiol 2014;113:1933-40 «PMID: 24793668»PubMed