Takaisin

Gabapentiini neuropaattisen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Maija Haanpää
1.12.2015

Näytön aste: A

Gabapentiini lievittää diabeettista neuropaattista kipua ja vyöruusun jälkisärkyä.

Systemoidussa katsauksessa «Moore RA, Wiffen PJ, Derry S ym. Gabapentin for ch...»1, «»1 selvitettiin gabapentiinin tehoa ja turvallisuutta neuropaattisen kivun ja fibromyalgian hoidossa. Kirjallisuushaku tehtiin Medlinesta (tammikuuhun 2011 saakka), Ovidista (tammikuuhun 2011 saakka) ja Cochrane-tietokannoista (vuoden 2010 loppuun saakka). Mukaan otettiin satunnaistetut kaksoissokkotutkimukset, joihin osallistui vähintään 18-vuotiaita potilaita ja joissa kipu oli ensi- tai toissijaisena päätetapahtumana.

Tässä näytönastekatsauksessa tarkastellaan systemoidun katsauksen tuloksia neuropaattisen kivun osalta. Systemoidun katsauksen 29 tutkimuksesta neuropaattisen kivun tutkimuksia oli 26, ja niihin osallistui yhteensä 2 785 potilasta. Tutkittava kiputila oli vyöruusun jälkisärky 5 tutkimuksessa (1 197 potilasta), kivulias diabeettinen neuropatia 8 tutkimuksessa (1 183 potilasta), selkäydinvamman jälkeinen neuropaattinen kipu 3 tutkimuksessa (65 potilasta), ääreishermovamman jälkeinen neuropattinen kipu 1 tutkimuksessa (120 potilasta), aavesärky 2 tutkimuksessa (43 potilasta), syöpään liittyvä neuropaattinen kipu 2 tutkimuksessa (236 potilasta), kivulias HIV-neuropatia 1 tutkimuksessa (26 potilasta) ja kivulias ohuiden säikeiden neuropatia 1 tutkimuksessa (54 potilasta). 3 tutkimuksessa (418 potilasta) oli useista eri syistä johtuvia neuropaattisia kiputiloja (ns. seka-aineistot). Tutkimusten laatu vaihteli kohtalaisesta korkeatasoiseen.

Kun systemoituun katsaukseen hyväksyttyjen tutkimusten tuloksia tarkasteltiin kokonaisuutena, 9 tutkimuksen (1 858 potilasta) tulosten perusteella laskettu NNT 50 % kivunlievitykseen oli 6,8 (95 % luottamusväli 5,4–9,2). NNT vähintään kohtalaiseen kivunlievitykseen (potilaan arvioima kohtalainen tai hyvä hyöty lääkkeestä) laskettuna 10 tutkimuksesta (1 701 potilasta) oli 5,7 (95 % luottamusväli 4,6–7,6).

Vyöruusun jälkisäryssä gabapentiini annoksilla 1 800–3 600 mg/vrk oli merkittävästi tehokkaampi kuin lume. NNT 50 % kivunlievitykseen oli 7,5 (95 % luottamusväli 5,2–14) ja NNT vähintään kohtalaiseen kivunlievitykseen 5,5 (95 % luottamusväli 4,3–7,7).

Kivuliaassa diabeettisessa neuropatiassa gabapentiini annoksilla 600–3 600 mg/vrk oli merkittävästi tehokkaampi kuin lume. NNT 50 % kivunlievitykseen oli 5,8 (95 % luottamusväli 4,3–9,0) ja NNT kohtalaiseen kivun lievitykseen 8,1 (95 % luottamusväli 4,7–28).

Seka-aineistoissa NNT vähintään kohtalaiseen kivunlievitykseen oli 5,9 (95 % luottamusväli 3,8–13).

Ääreishermovamman jälkeisessä neuropaattisessa kivussa gabapentiinin teho annoksella 2 400 mg/vrk ei eronnut merkittävästi lumeen tehosta. Aavesäryssä gabapentiini annoksella 3 600 mg/vrk lievitti kipua merkittävästi tehokkaammin kuin lume, mutta toisessa tutkimuksessa (annos korkeintaan 2 400 mg/vrk) ei todettu merkittävää eroa gabapentiinin ja lumeen välillä. Syöpään liittyvässä neuropaattisessa kivussa gabapentiini annoksella 1 800 mg/vrk lievitti kipua hieman, mutta solunsalpaajien aiheuttamassa neuropaattisessa kivussa gabapentiinin teho annoksella 2 700 mg/vrk ei eronnut merkittävästi lumeen tehosta. HIV-neuropatiassa gabapentiini annoksella 2 400 mg/vrk lievitti kipua tehokkaammin kuin lume.

Gabapentiinilla hoidetut potilaat saivat merkittävästi useammin haittavaikutuksia kuin lumetta saaneet potilaat. Vähintään yksi haittavaikutus oli 66 %:lla, ja tutkimuksen keskeytti haittavaikutusten vuoksi 12 % gabapentiinilla hoidetuista potilaista. Tavallisimpia haittavaikutuksia olivat heitehuimaus (21 %:lla), väsymys (16 %:lla), perifeerinen turvotus (8 %:lla) ja kävelyn häiriöt (9 %:lla gabapentiinilla hoidetuista potilaista). Vakavia haittatapahtumia gabapentiinilla ja lumeella oli yhtä paljon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Gabapentiini on lumetta tehokkaampi neuropaattisessa kivussa. Tutkimusnäyttö gabapentiinin tehosta on riittävä kivuliaassa diabeettisessa neuropatiassa, vyöruusun jälkisäryssä ja seka-aineistoissa, mutta muissa neuropaattisissa kiputiloissa tutkimuksia on tehty liian vähän luotettavien päätelmien tekemiseksi. Tutkimusnäyttö ei riitä gabapentiinin tehon suoraan vertaamiseen muihin neuropaattisen kivun hoidossa käytettäviin lääkkeisiin.

Kirjallisuutta

  1. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S ym. Gabapentin for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2011;(3):CD007938 «PMID: 21412914»PubMed