Takaisin

Matala-annoksinen amitriptyliini vyöruusun jälkisäryn estossa yli 60-vuotiailla

Näytönastekatsaukset
Maija Haanpää
1.12.2015

Näytön aste: C

Heti ihottuman puhkeamisen jälkeen aloitettu matala-annoksinen amitriptyliini saattaa estää vyöruusun jälkisärkyä yli 60-vuotiailla vyöruusupotilailla.

Satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Bowsher D. The effects of pre-emptive treatment of...»1 tutkittiin vyöruusun akuutissa vaiheessa käytetyn matala-annoksisen amitriptyliinin (25 mg/vrk) tehoa vyöruusun jälkisäryn estossa 6 kuukauden kohdalla yli 60-vuotiailla vyöruusupotilailla.

Tutkimuksessa satunnaistettiin 80 potilasta, jotka hakeutuivat lääkäriin 48 tunnin kuluessa vyöruusuihottuman puhkeamisesta, saamaan joko amitriptyliiniä (25 mg/vrk) tai lumetta 90 päivän ajan vyöruusun puhkeamisesta. Tutkimuksessa analysoitiin tulokset niiltä potilailta, jotka käyttivät tutkimuslääkettä 90 päivän ajan ja joilta saatiin tieto vyöruusukivun kestosta. Ensisijainen päätetapahtuma oli vyöruusukivun esiintyminen 6 kuukauden kohdalla.

Tutkimuksen keskeytti 3 potilasta lumeryhmästä ja 3 potilasta amitriptyliiniryhmästä. Lisäksi 2 lumeryhmän potilasta kadotettiin seurannasta, joten tulokset olivat käytettävissä 38 amitriptyliiniä saaneista ja 34 lumetta saaneista potilaista. Kivuttomia oli 6 kuukauden kohdalla 32 (84,2 %) amitriptyliiniä saaneista ja 22 (64,7 %) lumetta saaneista. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05; vaarasuhde 2,9:1).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Tutkimus tehtiin kipuklinikan ohjaamana perusterveydenhuollossa. Tutkimuksessa ei raportoitu hoitojen haittavaikutuksia.

Kirjallisuutta

  1. Bowsher D. The effects of pre-emptive treatment of postherpetic neuralgia with amitriptyline: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pain Symptom Manage 1997;13:327-31 «PMID: 9204652»PubMed