Takaisin

Pregabaliini neuropaattisen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Maija Haanpää
1.12.2015

Näytön aste: A

Pregabaliini lievittää neuropaattista kipua.

Meta-analyysissä «Finnerup NB, Attal N, Haroutian S ym. Pharmacother...»1 selvitettiin pregabaliinin tehoa ja turvallisuutta neuropaattisen kivun hoidossa.

Kirjallisuushaku tehtiin seuraavista tietokannoista: PubMed/Medline, the Cochrane Central Register of Controlled Trials ja Embase. Meta-analyysiin otettiin mukaan vuoden 1966 ja huhtikuuhun 2013 mennessä julkaistut satunnaistetut, kaksoissokkoutetut tutkimukset, jossa oli vähintään 10 potilasta tutkimushaarassa, hoidon kesto oli vähintään 3 viikkoa ja jossa neuropaattinen kipu oli ensisijainen päätetapahtuma. Lisäksi analyysiin otettiin mukaan viranomais- ja tutkimusrekisterisivustoilla (www.phrma.org «http://www.phrma.org»1, https://clinicaltrials.gov/ «https://clinicaltrials.gov/»2) julkaistut tutkimukset, jotka täyttivät sisäänottokriteerit.

Meta-analyysiin hyväksyttiin 25 tutkimusta, joissa kaikissa oli rinnakkainen tutkimusasetelma. Niissä oli potilaita yhteensä 6 002 (yhdessä tutkimuksessa 40–462 potilasta), ja tutkimuksen kesto vaihteli 4 viikosta 16 viikkoon. Tutkimukset olivat korkealaatuisia (Jadad-pisteytys «Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the qu...»2 vaihteli välillä 3–5, keskiarvo 4). Tutkimuksista 11 koski kivuliasta diabeettista neuropatiaa (tulos ensisijaisen päätetapahtuman suhteen positiivinen 6:ssa ja ei merkitsevä 5:ssä, 3 negatiivista tutkimusta julkaistu vain verkkosivuilla). 5 tutkimusta oli vyöruusun jälkisärystä (kaikissa tulos positiivinen ensisijaisen päätetapahtuman suhteen). Tutkimuksista 3 oli eri perifeerisistä neuropaattisista kivuista (tulos niissä positiivinen ensisijaisen päätetapahtuman suhteen) ja 1 eri sentraalisista neuropaattisista kivuista (selkäydinvamman tai aivoverenkiertohäiriön jälkeisistä kivuista), jossa tulos oli positiivinen ensisijaisen päätetapahtuman suhteen. 2 tutkimuksessa tutkittiin selkäydinvamman jälkeistä kipua (tulos positiivinen ensisijaisen päätetapahtuman suhteen). 1 tutkimus oli aivoverenkiertohäiriön jälkeistä kivusta (tulos ei merkitsevä ensisijaisen päätetapahtuman suhteen, potilaita tutkimuksessa 200), 1 perifeerisen hermovamman jälkeisestä kivusta (tulos positiivinen ensisijaisen päätetapahtuman suhteen) ja 1 kivuliaasta HIV-infektioon liittyvästä kivuliaasta polyneuropatiasta (tulos ei merkitsevä ensisijaisen päätetapahtuman suhteen, potilaita tutkimuksessa 302).

Pregabaliinin NNT vähintään 50 % kivunlievitykseen oli 7,7 (95 % luottamusväli 6,5–9,4). NNT tutkimuksen keskeyttämiseen haittavaikutusten vuoksi oli 7–13,9 (95 % luottamusväli 12–17). Yleisimpiä haittavaikutuksia olivat heitehuimaus, uneliaisuus ja painonnousu. Sekä hyöty että haitat olivat annosriippuvaisia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Finnerup NB, Attal N, Haroutian S ym. Pharmacotherapy of neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and NeuPSIG recommendations. Submitted Lancet Neurol
  2. Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996;17:1-12 «PMID: 8721797»PubMed