Takaisin

Kapsaisiinilaastari (8-prosenttinen) perifeerisen neuropaattisen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Maija Haanpää
1.12.2015

Näytön aste: A

Kapsaisiinilaastari (8-prosenttinen) lievittää neuropaattista kipua.

Meta-analyysissä «Mou J, Paillard F, Turnbull B ym. Efficacy of Qute...»1 selvitettiin kapsaisiinilaastarin (8-prosenttinen) tehoa ja turvallisuutta perifeerisen neuropaattisen kivun hoidossa. Meta-analyysi perustui tuotteen markkinoijan (Astellas) tutkimusten tietokantaan (The Qutenza Clinical Trials Database). Samat tutkimukset olivat mukana myös NeuPSIG:n meta-analyysissä ja hoitosuosituksissa «Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S ym. Pharmacot...»2.

Vahvan (8-prosenttisen) kapsasiinilaastarin tehoa mietoon (0,04-prosenttiseen) kapsaisiinilaastariin verrattiin 7 tutkimuksessa, joista 5 osallistui vyöruusun jälkisärkyä potevia potilaita (yhteensä 1 312 potilasta) ja 2 kivuliasta HIV-infektioon liittyvää neuropatiaa potevia potilaita (yhteensä 801 potilasta). Tutkimukset ovat korkealaatuisia (kuuden tutkimuksen Jadad-pisteytys 5 ja yhden 3) «Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the qu...»3. Kapsaisiinilaastarihoito toteutettiin 30–120 minuutin kestoisena applikaationa kipualueelle, jolla tuntoaisti oli poikkeava. Ennen kapsaisiinikäsittelyä iho puudutettiin puudutevoiteella. Verrokkihoitona käytettiin mietoa kapsaisiinilaastaria sokkouttamisen onnistumiseksi. Muut kivun hoidot jatkuivat seuranta-aikana ennallaan (5 tutkimuksessa 12 viikkoa, 1 tutkimuksessa 4 viikkoa).

Tutkimuksista 5 oli positiivisia ensisijaisen päätetapahtuman suhteen, mutta 2 tutkimuksessa (1 HIV-potilailla ja 1 vyöruusun jälkisärkypotilailla) ei hoitojen tehossa ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Kyseisessä vyöruusututkimuksessa ero oli positiivinen niillä potilailla, joilla oireiden kesto oli ollut vähintään 6 kuukautta. Vyöruusun jälkisärkyä hoidettaessa tulos oli paras 60 minuutin applikaatiolla ja HIV-potilaiden kivuliaassa polyneuropatiassa 30 minuutin applikaatiolla. Tutkimusten yhteinen NNT 10,6 (95 % luottamusväli 7,4–19). Kapsaisiinilaastarihoito aiheutti osalle potilaista punoitusta ja kipua hoitoalueella.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Kapsaisiinilaastarin käyttöaiheena on Euroopassa perifeerinen neuropaattinen kipu aikuisilla, joilla ei ole diabetesta. Hoito tulee toteuttaa yksikössä, jossa on perehtyneisyys tähän hoitomenetelmään. Valmisteen saa asettaa vain lääkäri tai hoitoalan ammattilainen lääkärin valvonnassa. Jos ensimmäinen hoito on annettu asianmukaisesti eikä ole lievittänyt kipua, uusintahoitoja ei ole perusteltua antaa. Hoidon voi uusia kivun uusiuduttua 3 kuukauden kuluttua.

Kirjallisuutta

  1. Mou J, Paillard F, Turnbull B ym. Efficacy of Qutenza® (capsaicin) 8% patch for neuropathic pain: a meta-analysis of the Qutenza Clinical Trials Database. Pain 2013;154:1632-9 «PMID: 23707278»PubMed
  2. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S ym. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2015;14:162-73 «PMID: 25575710»PubMed
  3. Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996;17:1-12 «PMID: 8721797»PubMed