Takaisin

Tulehduskipulääkkeet kuukautiskipujen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kalle Saikkonen
1.12.2015

Näytön aste: A

Tulehduskipulääkkeet helpottavat kuukautiskipuja.

Cochrane-meta-analyysissä «Marjoribanks J, Proctor M, Farquhar C ym. Nonstero...»1, «»1 selvitettiin tulehduskipulääkkeiden tehoa primaarien kuukautiskipujen hoidossa. Meta-analyysin osioon, joka vertasi tulehduskipulääkkeiden tehoa lumelääkkeeseen, hyväksyttiin 41 satunnaistettua, kaksoissokkoutettua tutkimusta, joissa selvitettiin 15 eri tulehduskipulääkkeen kuukautiskipuja lieventävää vaikutusta yhteensä 2 121 naisella. 32 tutkimuksessa kivun lievittymistä mitattiin dikotomista mittaria käyttäen (OR 4,50; 95 % luottamusväli 3,85–5,27; I2 53 %) ja 10 tutkimuksessa käytettiin 6 erilaista jatkuvaa mittaria.

Tulehduskipulääkkeet lievensivät kuukautiskipuja merkittävästi lumetta tehokkaammin. Tarkin tulos saatiin naprokseenille (OR 3,67; 95 % luottamusväli 2,94–4,58; 16 tutkimusta, I2 = 52 %).

Meta-analyysin haittavaikutuksia tutkivassa osiossa oli mukana 23 työtä ja 1 814 naista. Tulehduskipulääkkeiden todettiin aiheuttavan lumelääkettä todennäköisemmin haittavaikutuksia (OR 1,37; 95 % luottamusväli 1,12–1,66), joista tavanomaisimpia olivat lievät maha-suolikanava- ja neurologiset oireet.

3 tutkimusta käsittävässä ala-analyysissa todettiin tulehduskipulääkkeiden (ibuprofeeni ja naprokseeni) lievittävän kuukautiskipuja parasetamolia tehokkaammin (OR 1,89; 95 % luottamusväli 1,05–3,43).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Marjoribanks J, Proctor M, Farquhar C ym. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2010;(1):CD001751 «PMID: 20091521»PubMed