Takaisin

Aktiivinen lihasvoimaa tai -kestävyyttä parantava harjoittelu ja venyttely kroonisessa niskakivussa

Näytönastekatsaukset
Timo Pohjolainen
28.7.2015

Näytön aste: B

Niskan, hartioiden ja lapojen lihaksiin kohdistuva lihasvoimaa tai -kestävyyttä tai molempia parantava harjoittelu ja venyttely ilmeisesti lievittävät kroonista niskakipua ja parantavat niskakipupotilaan toimintakykyä.

Cochrane-katsauksessa «Kay TM, Gross A, Goldsmith CH ym. Exercises for me...»1, «»1 oli 6 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta yksittäisestä terapeuttisesta harjoittelusta aikuispotilailla, joilla oli krooninen niskakipu. Potilailla saattoi olla myös kaularankaperäistä päänsärkyä tai säteilykipua yläraajaan. Lähteinä olivat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE, Manual Alternative and Natural Therapy (MANTIS), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Index to Chiropractic literature (ICL) ja the Cochrane Back Review Group Trials Register.

Harjoitukset sisälsivät lihasten, faskioiden, nivel- ja hermorakenteiden venyvyyttä ja liikkuvuutta parantavia, lihasvoimia voimistavia ja kestävyyttä parantavia harjoitteita, motorista kontrollia ja proprioseptiikkaa parantavia, staattista ja dynaamista stabilisaatiota edistäviä harjoitteita. Lisäksi harjoitteluun liitettiin harjoitusmotivaatiota ja oppimista parantavia elementtejä. Kontrolliryhmät saivat lume- tai huijaushoitoa (sham treatment), olivat odotuslistalla tai eivät saaneet mitään hoitoa. Eri hoitointerventioita verrattiin myös keskenään.

Seuranta-ajat olivat

  • välitön hoidonjälkeinen (yksi vuorokausi)
  • lyhyt (yhdestä päivästä kolmeen kuukauteen)
  • keskimääräinen (3–12 kuukautta)
  • pitkä (yli vuosi).

Yhdistetty niskan, lapojen ja rintakehän alueen venyttely ja lihasten voimistaminen vähensivät kipua välittömästi (pooled SMD -0,35, 95 % luottamusväli -0,60 – -0,10) ja 3–12 kuukauden seuranta-aikana (pooled SMD -0,31, 95 % luottamusväli -0,57 – -0,06). Ne myös paransivat toimintakykyä (pooled SMD -0,45, 95 % luottamusväli -0,72 – -0,18) kroonisessa niskakivussa. Potilaat olivat tyytyväisiä terapeuttisiin harjoituksiin.

Kroonisessa niskakivussa yläraajojen venyttely ja voimistaminen tai yleisluonteinen harjoittelu ei lievittänyt oireita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Kay TM, Gross A, Goldsmith CH ym. Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD004250 «PMID: 22895940»PubMed