Takaisin

Amitriptyliini fibromyalgian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nora Hagelberg
1.12.2015

Näytön aste: C

Amitriptyliini saattaa lievittää fibromyalgiaan liittyvää kipua.

Cochrane-katsauksessa «Moore RA, Derry S, Aldington D ym. Amitriptyline f...»1, «»1 arvioitiin amitriptyliinin vaikutuksia pitkäaikaisen neuropaattisen kivun ja fibromyalgian hoidossa. Lähteinä olivat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE syyskuuhun 2012 asti, haettujen julkaisujen ja katsausartikkeleiden viiteluettelot ja käsihaku vanhemmista julkaisuista.

Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa amitriptyliiniä oli verrattu lumeeseen tai muuhun lääkehoitoon pitkäaikaisen neuropaattisen kivun tai fibromyalgian hoidossa vähintään 4 viikon ajan.

Katsaukseen hyväksyttiin 21 tutkimusta, joihin oli osallistunut 1 437 potilasta. Fibromyalgiaa oli tutkittu 7 tutkimuksessa, joihin oli osallistunut 548 potilasta. Amitriptyliinin vuorokausiannos vaihteli välillä 25–50 mg ja tutkimusten kesto välillä 6–24 viikkoa. Vertailulääkkeenä fibromyalgiatutkimuksissa oli lume. Lopputulosmuuttujina olivat kivun lievitys ja potilaan kokonaisarvio lääkityksen tehosta (patient global impression of pain relief, PGIC).

4 tutkimuksessa amitriptyliini oli lumetta tehokkaampi, mutta tutkimuksissa oli paljon sekoittavia tekijöitä. Kun tutkimustulokset yhdistettiin, 36 % amitriptyliiniä ja 12 % lumetta käyttäneistä potilaista hyötyi hoidosta, riskisuhde 2,9 (95 % luottamusväli 1,7–4,9).

Haittavaikutuksia oli raportoitu 10 kaikista katsaukseen otetuista tutkimuksista. 64 % amitriptyliiniä ja 40 % lumetta käyttäneistä potilaista raportoi ainakin yhden haittavaikutuksen, riskisuhde 1,5 (95 % luottamusväli 1,4–1,7), NNH 4,1, (95 % luottamusväli 3,2–5,7). Kaikkiaan 19 % amitriptyliinillä ja 19 % lumeella hoidetuista potilaista keskeytti tutkimukseen osallistumisen, RR 1,00 (95 % luottamusväli 0,74–1,4).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Meta-analyysin tulosten luotettavuutta heikentää tutkimusten vaihteleva laatu.

Kirjallisuutta

  1. Moore RA, Derry S, Aldington D ym. Amitriptyline for neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;(12):CD008242 «PMID: 23235657»PubMed