Takaisin

Gabapentiini fibromyalgiakivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nora Hagelberg
1.12.2015

Näytön aste: C

Gabapentiini saattaa lievittää fibromyalgiapotilaiden kipua.

Cochrane-katsauksessa «Moore R, Wiffen PJ, Derry S ym. Gabapentin for chr...»1, «»1 arvioitiin gabapentiinin vaikutuksia neuropaattisen kivun ja fibromyalgian hoidossa aikuisilla. Lähteinä olivat MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) ja kliiniset tutkimusraportit sekä julkaistujen ja julkaisemattomien tutkimusten online-tiedot (maaliskuu 2014).

Katsaukseen «Moore R, Wiffen PJ, Derry S ym. Gabapentin for chr...»1 otettiin 1 satunnaistettu tutkimus, jossa oli verrattu gabapentiinin vaikutusta ns. aktiiviseen lumeeseen (difenhydramiiniini) fibromyalgiapotilailla 12 viikon ajan. Tutkimukseen osallistui 150 potilasta. Gabapentiinin annos vaihteli välillä 1 200–2 400 mg/vrk. Lopputulosmuuttujana oli kivun voimakkuuden lievittyminen vähintään 30 % lähtötasosta.

Yhteensä 49 % gabapentiinia ja 31 % lumetta käyttäneistä potilaista raportoi saaneensa vähintään 30 % kivunlievityksen, RR 1,61 (95 % luottamusväli 1,07–2,42), NNT 5,4 (2,9–31).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Üçeyler N, Sommer C, Walitt B ym. Anticonvulsants ...»2 arvioitiin epilepsialääkkeiden vaikutuksia fibromyalgian hoidossa. Lähteinä olivat MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), PsycINFO, SCOPUS ja käsihaut arvioitujen artikkelien viiteluetteloista julkaistujen tutkimusten ja tietokannasta www.clinicaltrials.com «http://www.clinicaltrials.com»1 julkaisemattomien tutkimusten osalta.

Katsaukseen «Üçeyler N, Sommer C, Walitt B ym. Anticonvulsants ...»2, «»2 otettiin 1 satunnaistettu tutkimus, jossa oli verrattu gabapentiinin vaikutusta aktiiviseen lumeeseen (difenhydramiiniini) fibromyalgiapotilailla 12 viikon ajan. Tutkimukseen osallistui 150 potilasta. Gabapentiinin annos vaihteli välillä 1 200–2 400 mg/vrk. Lopputulosmuuttujina olivat kipu ja kivun voimakkuuden lievittyminen vähintään 50 % lähtötasosta.

Kipu lievittyi gabapentiinihoidon aikana enemmän kuin lumehoidon aikana (n = 119), SMD -0,49 (95 % luottamusväli -0,86 – -0,13). Yhteensä 43 % gabapentiinia ja 27 % lumetta käyttäneistä potilaista raportoi saaneensa vähintään 50 % kivunlievityksen, RR 1,60 (95 % luottamusväli 1,01–2,53).

Ryhmien välinen ero hoidon haittavaikutusten vuoksi keskeyttäneiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,23).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Üçeyler N, Sommer C, Walitt B ym. Anticonvulsants ...»2: Tulokset perustuvat yhteen tutkimukseen, joka oli hyväksytty mukaan molempiin katsauksiin.

Kirjallisuutta

  1. Moore R, Wiffen PJ, Derry S ym. Gabapentin for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;(4):CD007938 «PMID: 24771480»PubMed
  2. Üçeyler N, Sommer C, Walitt B ym. Anticonvulsants for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev 2013;(10):CD010782 «PMID: 24129853»PubMed