Takaisin

Suolen sisältöä lisäävien ummetuslääkkeiden teho ärtyvä suoli -oireyhtymään liittyvässä kivussa

Näytönastekatsaukset
Pekka Mäntyselkä
1.12.2015

Näytön aste: B

Suolen sisältöä lisäävät ummetuslääkkeet eivät ilmeisesti lievitä kipua ärtyvä suoli oireyhtymää sairastavilla potilailla.

Järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi «Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ ym. Bulking agen...»1, «»1 sisälsivät satunnaistettuja lumekontrolloituja tutkimuksia. Katsaukseen otettujen tutkimusten potilaat olivat vähintään 12-vuotiaita, joiden ärtyvä suoli -oireyhtymä oli todettu etukäteen määriteltyjen diagnostisten kriteerien mukaan tai kliinisin perustein. Yhteensä potilaita katsaukseen hyväksytyissä 12 tutkimuksessa oli 621. Interventiona oli liukeneva ummetuslääke 6:ssa ja liukenematon lääke 6 tutkimuksessa. Intervention kesto oli 4–16 viikkoa. Lopputulosmuuttujina olivat vatsakipuoireiden lievittyminen, kokonaistilanteen (global assessment) paraneminen tai ärtyvä suoli -oireyhtymän oirepisteiden väheneminen. Tutkimuksista 11 oli toteutettu suolistosairauksia hoitavalla poliklinikalla.

Suolen sisältöä lisäävä ulostuslääke ei eronnut merkitsevästi lumelääkkeestä vatsakivussa (SMD 0,03, p = 0,87), kokonaistilanteessa (RR 1,10, p = 0,32) eikä oirepisteissä (SMD 0,00, p = 1,00). Katsauksessa haitat eivät olleet tulosmuuttujana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ ym. Bulking agents, antispasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2011;(8):CD003460 «PMID: 21833945»PubMed