Takaisin

Keuhkokuvan luotettavuus keuhkosyövän toteamisessa ja poissulkemisessa

Näytönastekatsaukset
Airi Jartti
12.8.2015

Näytön aste: A

Normaali keuhkokuva ei sulje pois keuhkosyöpää.

Yhdysvaltalaisessa NLST-monikeskustutkimuksessa (The National Lung Cancer Screening Trial) «National Lung Screening Trial Research Team, Churc...»1, «National Lung Screening Trial Research Team, Aberl...»2, «Aberle DR, DeMello S, Berg CD ym. Results of the t...»3 selvitettiin keuhkosyövän varhaista toteamista korkean riskin potilailla verraten matala-annos-TT-tutkimuksella seulottuja ja keuhkokuvalla seulottuja potilaita. Kyseessä oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus vuosilta 2002–2007 käsittäen 33 keskusta ja 53 454 osallistujaa. Tutkimuksessa on analysoitu baseline-tulokset (T0) sekä vuosittaiset ensimmäisen (T1) ja toisen (T2) seulontakierroksen tulokset. TT-ryhmässä oli kierroksilla T0–T2 yhteensä 26 309–24 102 potilasta ja keuhkokuvaryhmässä vastaavasti 26 035–23 346 potilasta.

Baseline-tutkimuksessa TT löysi 292 (1,1 %) keuhkosyöpää ja keuhkokuva 190 (0,7 %). TT:n sensitiviteetti oli 93,8 % ja spesifisiteetti 73,4 %, keuhkokuvan vastaavasti 73,5 % ja 91,3 %. T1- ja T2-kierroksilla keuhkosyöpiä löytyi TT-tutkimuksessa 27,9 % ja 16,8 %, kun taas keuhkokuvalla vastaavasti niitä löytyi 6,2 % ja 5,0 %. TT:n sensitiviteetti oli 94,4 % ja spesifisiteetti 72,6 %, positiivinen ennustearvo 2,4 % ja negatiivinen ennustearvo 99,9 %. Vastaavat luvut keuhkokuvalle olivat 59,6 %, 94,1 %, 4,4 % ja 99,8 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Keuhkokuvat olivat laadultaan vaihtelevia (filmikuvista digitaalisiin keuhkokuviin), ja arvioitsijoita oli useita. Seulontatutkimuksessa oli mukana pelkästään etukuva. Näillä seikoilla voi olla jonkinlaista vaikutusta tuloksiin, vaikka todennäköisesti näin suuressa potilasmateriaalissa merkitys ei ole suuri. T1- ja T2-kierroksilla TT-tutkimuksella keuhkosyöpiä löytyi yli kolme kertaa enemmän kuin keuhkokuvalla. Kuitenkin tutkimusasetelmasta johtuen keuhkokuvan negatiivinen ennustearvo oli korkea. Keuhkokuvan negatiivinen ennustearvo ei tässä tutkimusasetelmassa anna oikeaa käsitystä todellisuudesta, koska keuhkokuvassa negatiiviseksi jääneitä potilaita ei ollut tutkittu TT:llä.

Sonen ym. «Sone S, Li F, Yang ZG ym. Characteristics of small...»4 tutkimus perustui Japanissa Naganossa toteutettuun keuhkosyövän seulontatutkimuksen materiaaliin vuosilta 1996–1997. Kaiken kaikkiaan 5 027 vapaaehtoista potilasta oli osallistunut kahteen peräkkäisenä vuonna tapahtuneeseen seulontaan, jossa potilaista oli otettu sekä keuhkojen etukuva että keuhkojen TT-tutkimus. Tässä osatyössä oli mukana 44 kirurgisesti varmennettua keuhkosyöpätapausta (tuumoreiden koot 6–45 mm) ja 48 verrokkia. Kaksi radiologia arvioi potilaiden keuhkokuvat tietämättä potilaiden TT-tutkimuksen tuloksia. Kuvat arvioitiin varmuusasteikolla 1–4 (1 = ei pesäkettä, 4 = varma pesäke).

Keuhkokuvassa jäi näkymättä 77 % (34/44) kaikista syövistä. Keuhkokuvan sensitiviteetti oli 23 % ja spesifisiteetti 96 %. Keuhkokuvassa jäi näkymättä erityisesti alle 20 mm kokoiset keuhkosyövät.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Keuhkokuvat oli otettu perinteisellä filmi-vahvistuslevy-menetelmällä. Havainnoitsijoiden välisiä mahdollisia tulkintaeroavaisuuksia ei ollut ilmoitettu.

deHoop ym. «de Hoop B, Schaefer-Prokop C, Gietema HA ym. Scree...»5 selvittivät alankomaalaisilla keuhkosyövän seulontatutkimukseen (NELSON trial, osallistuneet 7/2007 mennessä) kuuluneilla potilailla suoradigitaalisen keuhkokuvan sensitiviteettiä keuhkosyövän toteamisessa matala-annoksiseen TT-tutkimukseen verrattuna. Tutkimuksessa käytettiin tapaus-verrokkiasetelmaa, jossa tapaukset koostuivat 55:stä TT:llä todetusta keuhkosyöpäpotilaasta ja verrokit 72:sta 4 873 seulontapotilaan joukosta valitusta potilaasta, joilla ei ollut todettu keuhkopesäkkeitä. Neljä erilaisen kokemuksen omaavaa havainnoitsijaa arvioi kuvat varmuusasteikolla 1–5 (1 = ei pesäkkeitä, 5 = varma pesäke). Tuumoreiden koot vaihtelivat välillä 6,8–50,7 mm.

Keuhkokuvan sensitiviteetti vaihteli varman – todennäköisen (luokat 5 ja 4) pesäkkeen toteamisessa 36–73 % ja spesifisiteetti 68–99 % välillä havainnoitsijasta riippuen. Riippuen havainnoitsijasta keuhkokuvasta jäi löytymättä 22–63 % keuhkosyövistä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Useat aiemmat tutkimukset ovat koskeneet perinteisellä tekniikalla otettujen keuhkokuvien vertaamista TT-tutkimukseen. Uusin tekniikka tuo jonkin verran parannusta perinteiseen tekniikkaan verrattuna, mutta edelleenkin merkittävä osa keuhkosyövistä jää havaitsematta keuhkokuvasta. Keuhkosyövän havaitseminen on myös suuresti riippuvainen havainnoitsijan kokemuksesta.

Kirjallisuutta

 1. National Lung Screening Trial Research Team, Church TR, Black WC ym. Results of initial low-dose computed tomographic screening for lung cancer. N Engl J Med 2013;368:1980-91 «PMID: 23697514»PubMed
 2. National Lung Screening Trial Research Team, Aberle DR, Berg CD ym. The National Lung Screening Trial: overview and study design. Radiology 2011;258:243-53 «PMID: 21045183»PubMed
 3. Aberle DR, DeMello S, Berg CD ym. Results of the two incidence screenings in the National Lung Screening Trial. N Engl J Med 2013;369:920-31 «PMID: 24004119»PubMed
 4. Sone S, Li F, Yang ZG ym. Characteristics of small lung cancers invisible on conventional chest radiography and detected by population based screening using spiral CT. Br J Radiol 2000;73:137-45 «PMID: 10884725»PubMed
 5. de Hoop B, Schaefer-Prokop C, Gietema HA ym. Screening for lung cancer with digital chest radiography: sensitivity and number of secondary work-up CT examinations. Radiology 2010;255:629-37 «PMID: 20413773»PubMed