Takaisin

Tsolpideemin ja tsopiklonin vaikutus ikääntyneiden tasapainoon

Näytönastekatsaukset
Markku Partinen
3.12.2015

Näytön aste: C

Tsolpideemin (5 mg) haitallinen vaikutus yli 65-vuotiaiden tasapainoon voi kestää 5 tuntia ja tsopiklonin vaikutus 8 tuntia.

Satunnaistetussa vaihtovuoroisessa (cross-over) kaksoissokkotutkimuksessa «Allain H, Bentué-Ferrer D, Tarral A ym. Effects on...»1 verrattiin tsolpideemin (5 mg), tsopiklonin (3,75 mg), lormetatsepaamin (1 mg) ja lumelääkkeen vaikutusta yhteensä 49:n iältään 65-vuotiaan tai sitä vanhemman terveen ihmisen tasapainoon. Tutkittavien tarkkaavuutta ja muistia mitattiin neuropsykologisin menetelmin ja tasapainoa tutkittiin tasapainolevyllä. Unen laatua mitattiin Leedsin kyselyllä ja visuaalis-analogisella asteikolla.

Kaikki aktiiviset lääkkeet aiheuttivat enemmän huojuntaa kuin lumelääke. Tsolpideemin vaikutus hävisi 5 tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta. Tsopiklonin ja lormetatsepaamin haitallinen tasapainoa huonontava vaikutus kesti 8 tuntia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Sekä tsolpideemi että tsopikloni voivat heikentää yli 65-vuotiaiden tasapainoa. Tsolpideemin (5 mg) vaikutus kestää lyhyemmän aikaa kuin tsopiklonin (3,75 mg) vaikutus. Tulos selittynee jonkin verran lyhyemmällä lääkkeen vaikutusajalla. Tässä tutkimuksessa käytettiin pientä 3,75 mg annosta tsopiklonia. On mahdollista, että haitallinen vaikutus olisi kestänyt pidempään, mikäli olisi käytetty suurempaa tsopiklonin annosta.

Kirjallisuutta

  1. Allain H, Bentué-Ferrer D, Tarral A ym. Effects on postural oscillation and memory functions of a single dose of zolpidem 5 mg, zopiclone 3.75 mg and lormetazepam 1 mg in elderly healthy subjects. A randomized, cross-over, double-blind study versus placebo. Eur J Clin Pharmacol 2003;59:179-88 «PMID: 12756510»PubMed