Takaisin

Unen häiriintymisen yhteys itsemurhiin

Näytönastekatsaukset
Juha Markkula
3.12.2015

Näytön aste: A

Unihäiriö lisää itsemurhariskiä.

Pigeon työtovereineen selvitti meta-analyysissään «Pigeon WR, Pinquart M, Conner K. Meta-analysis of ...»1unihäiriön ja itsemurha-ajatusten, suunnitelmien ja -yritysten välistä yhteyttä käymällä läpi systemaattisesti vuosina 1966–2011 julkaistut itsemurha-alttiutta ja unen häiriintymistä koskeneet tutkimukset. Kaikkiaan 98 tutkimuksesta tekijät kelpuuttivat analyysiinsä yhteensä 147 753 potilasta sisältäneet 39 tutkimusta.

Tutkijat selvittivät satunnaisvaikutusten mallia käyttäen yhteydet eri unihäiriöiden ja itsemurha-alttiuden ilmentymismuotojen välille. Mallia käyttäen tutkijat pyrkivät myös selvittämään masennuksen ja muiden välittävien tekijöiden osuutta.

Itsemurha-alttiuden suhteellinen riski unen häiriintymisestä kärsivillä potilailla vaihteli 1,95:stä (95 % luottamusväli 1,41–2,69) 2,95:een (95 % luottamusväli 2,48–3,50) riippuen siitä, miten tutkimuksissa oli huomioitu sekoittavat tekijät. Tutkimuksen mukaan masennus ei toiminut tämän yhteyden välittävänä tekijänä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus viittaa unihäiriön itsenäiseen rooliin itsemurhien riskitekijänä.

Kirjallisuutta

  1. Pigeon WR, Pinquart M, Conner K. Meta-analysis of sleep disturbance and suicidal thoughts and behaviors. J Clin Psychiatry 2012;73:e1160-7 «PMID: 23059158»PubMed