Takaisin

Unettomuus ja masennukseen sairastumisen riski

Näytönastekatsaukset
Juha Markkula
3.12.2015

Näytön aste: A

Masennusoireiden riski unettomilla on normaalisti nukkuviin verrattuna kaksinkertainen.

Baglioni työtovereineen selvitti systemaattisessa katsauksessaan «Baglioni C, Battagliese G, Feige B ym. Insomnia as...»1 unettomuuden ja masennukseen sairastumisen välistä yhteyttä vuosina 1980–2010 julkaistuissa epidemiologisissa seurantatutkimuksissa. He löysivät 21 kelvollista tutkimusta, joista vain 17 voitiin ottaa mukaan lopulliseen meta-analyysiin.

Tutkijat käyttivät sekä random- että fixed effect -mallia vetosuhteen (OR, odds ratio eli vedonlyöntisuhde) arvioimiseksi. Unettomuuden masennusta ennustava vetosuhde oli satunnaisvaikutusten mallissa 2,60 (95 % luottamusväli 1,98–3,42) ja kiinteiden vaikutusten mallissa 2,10 (95 % luottamusväli 1,86–2,38).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tähän saakka unettomuutta on yleensä pidetty masennuksen oireena, ja huomio on kiinnittynyt unettomuuden taustalla mahdollisesti piilevän masennuksen hoitoon. Tämän tutkimuksen perusteella on kuitenkin aiheellista ryhtyä tarkastelemaan asiaa myös toisinpäin ja hoitamaan unettomuutta myös mahdollisen myöhemmin kehittyvän masennuksen ehkäisemiseksi.

Kirjallisuutta

  1. Baglioni C, Battagliese G, Feige B ym. Insomnia as a predictor of depression: a meta-analytic evaluation of longitudinal epidemiological studies. J Affect Disord 2011;135:10-9 «PMID: 21300408»PubMed