Takaisin

Unettomuuden hoito psykoottisilla potilailla

Näytönastekatsaukset
Juha Markkula
3.12.2015

Näytön aste: D

Unettomuuden hoito psykoottisilla potilailla saattaa unettomuuden lievittymisen lisäksi vähentää myös psykoottisia oireita, mutta luotettava näyttö puuttuu.

15 unettomuudesta ja vainoamisharhaluuloista kärsivää psykoottista potilasta sai unettomuuteen kohdistetun, 4 istunnon mittaisen kognitiivisen hoitopaketin «Myers E, Startup H, Freeman D. Cognitive behaviour...»1. Unettomuuden vaikeusastetta ja psykiatrista oirehdintaa mitattiin standardisoiduilla lomakkeilla ennen hoitoa, hoitojakson jälkeen sekä kuukauden kuluttua hoitojakson päättymisen jälkeen.

Yli kahdella potilaalla kolmesta tutkijat katsoivat unettomuusoireiden vähentyneen merkittävästi. Tämän lisäksi puolella potilaista myös psykoottiset harhaluulot vähenivät merkittävästi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vaikka kyseessä on vasta pilottitutkimus, antaa se aihetta tutkia asiaa lähemmin ja kiinnittää kliinisessä työssä huomiota unettomuuden hoitoon yhtenä mahdollisuutena helpottamaan potilaiden oirehdintaa.

Kirjallisuutta

  1. Myers E, Startup H, Freeman D. Cognitive behavioural treatment of insomnia in individuals with persistent persecutory delusions: a pilot trial. J Behav Ther Exp Psychiatry 2011;42:330-6 «PMID: 21367359»PubMed