Takaisin

Unettomuus ja skitsofreniapotilaiden itsemurha-alttius

Näytönastekatsaukset
Juha Markkula
3.12.2015

Näytön aste: C

Unettomuus saattaa lisätä itsemurhariskiä skitsofreniapotilailla.

Pompili työtovereineen vertasi tutkimuksessaan «Pompili M, Lester D, Grispini A ym. Completed suic...»120 itsemurhan tehneen skitsofreniapotilaan tietoja 20 muun skitsofreniapotilaan tietoihin. Tutkijat havaitsivat itsemurhan tehneillä esiintyneen kontrolleja merkittävästi enemmän toivottomuutta (OR 51,00; 95 % luottamusväli 7,56–343,72), itsensä väheksymistä (OR 28,49; 95 % luottamusväli 3,15–257,40), unettomuutta (OR 12,66; 95 % luottamusväli 0,95–14,02), hajanaisuutta (OR 3,66; 95 % luottamusväli 0,95–14,02), agitoitumista ja motorista levottomuutta (OR 3,66; 95 % luottamusväli 0,95–14,02) ja aikaisempia itsemurhayrityksiä (OR 3,66; 95 % luottamusväli 1,40–114,41).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Huolimatta tutkimuksen monista asetelmallisista heikkouksista unettomuuden yhteys itsemurhavaaraan näyttäytyy tässä tutkimuksessa siinä määrin voimakkaana, että unettomuuteen saattaa olla aiheellista kiinnittää jo tämän löydöksen perusteella huomiota myös kliinisessä työssä.

Kirjallisuutta

  1. Pompili M, Lester D, Grispini A ym. Completed suicide in schizophrenia: evidence from a case-control study. Psychiatry Res 2009;167:251-7 «PMID: 19395048»PubMed