Takaisin

Ketiapiinin vaikutus unen laatuun terveillä

Näytönastekatsaukset
Juha Markkula
3.12.2015

Näytön aste: D

Ketiapiini saattaa parantaa yöunen laatua terveillä koehenkilöillä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Sokkoutetussa, lumekontrolloidussa, satunnaistetussa crossover-tutkimuksessa «Cohrs S, Rodenbeck A, Guan Z ym. Sleep-promoting p...»1 selvitettiin ketiapiinin vaikutuksia polysomnografisesti (laaja unirekisteröinti) mitattuun unen rakenteeseen sekä unen subjektiiviseen laatuun 14 terveellä miespuolisella koehenkilöllä.

Koehenkilöt tutkittiin kolmasti 3 yönä peräkkäin. Ensimmäinen yö oli aina totutteluyö, toisena yönä koehenkilöt nukkuivat normaalisti unilaboratoriossa ja kolmantena yönä heidän yötään häirittiin kokeellisesti ääniärsykkeellä. Kunkin tutkimussarjan 2. ja 3. yönä koehenkilöt saivat satunnaisessa järjestyksessä joko lumetta, ketiapiinia 25 mg tai ketiapiinia 100 mg tuntia ennen vuoteeseen menoa.

Ketiapiini sekä 25 mg:n että 100 mg:n annoksella nopeutti nukahtamista ja unen jatkuvuutta normaalina tutkimusyönä ja äänellä aiheutetun häiriön vallitessa. Kokonaisuniaika, unen tehokkuus, univaiheen S2-osuus ja subjektiivisesti arvioitu unen laatu lisääntyivät. 100 mg:n annos ketiapiinia lisäsi periodisen liikehdinnän määrää unirekisteröinnissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimukset olivat huolella tehtyjä ja menetelmällisesti valideja. Tulosten perusteella ketiapiinin voi katsoa aiheuttavan terveillä koehenkilöillä sen tyyppisiä muutoksia unen rakenteessa, jotka yleisesti yhdistetään unen laadun paranemiseen. Esimerkiksi havainto periodisten liikkeiden määrän lisääntymiseen 100 mg:n annoksella saattaa kuitenkin viitata myös potentiaalisesti epäedullisten vaikutusten mahdollisuuteen isommilla annoksilla. Lisäksi on aiheellista muistaa, että terveillä koehenkilöillä saatujen tulosten yleistäminen koskemaan sairauksista kärsiviä sisältää aina lukuisia sekoittavia ja epävarmuustekijöitä. Tulokset ovat sovellettavissa suomalaisväestöön, mutta soveltaminen koskemaan unettomuushäiriöstä kärsiviä ei ole yksiselitteistä.

Kirjallisuutta

  1. Cohrs S, Rodenbeck A, Guan Z ym. Sleep-promoting properties of quetiapine in healthy subjects. Psychopharmacology (Berl) 2004;174:421-9 «PMID: 15029469»PubMed