Takaisin

Melatoniini viivästyneestä unijaksosta johtuvan unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Timo Partonen
3.12.2015

Näytön aste: A

Melatoniini, joka aikaistaa nukahtamista, on tehokas viivästyneestä unijaksosta johtuvan unettomuuden hoitoon.

Erään meta-analyysin «Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N ym. The efficacy...»1, «Buscemi N, Vandermeer B, Friesen C ym. Manifestati...»2 mukaan melatoniini lyhensi nukahtamisviivettä 7 minuutilla primaarista unettomuudesta kärsivillä ja 38 minuutilla viivästyneestä unijaksosta kärsivillä. Ero lumeeseen oli merkitsevä. Tämä meta-analyysi perustui 13 sähköisen tietokannan sisältämiin julkaisuihin. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne kaikenikäisillä tehdyt satunnaistetut tutkimukset, joissa vastemuuttujana oli vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, valve nukahtamisen jälkeen, nukkumisen tehokkuus, kokonaisuniaika, unenlaatu tai elämänlaatu. Näistä nukahtamisviive oli päävastemuuttuja. Tämä haku löysi 14 tutkimusta (N = 279). Melatoniini aiheutti haittavaikutuksia yhtä usein kuin lume. Haittavaikutukset oli ilmoitettu 10 tutkimuksessa (n = 222). Tavallisimmat haittavaikutukset olivat päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja väsymys. Kaikkien näiden tutkimusten kesto oli 3 kuukautta tai sitä lyhyempi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisen meta-analyysin «MacMahon MA, Broomfield NM, Espie CA. A systematic...»3 mukaan (18‒72-vuotiailla) aikuisilla melatoniini 5 mg:n annoksella on tehokas viivästyneestä unijaksosta kärsivillä (n = 175) mutta melatoniini 0,3‒5 mg:n annoksella ei liene tehokas primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 48). Viivästyneen unijakson nukahtamishetki aikaistui 10‒82 minuuttia. Primaarin unettomuuden nukahtamisviive lyheni 8‒10 minuuttia. Tämä meta-analyysi perustui neljän sähköisen tietokannan sekä viiden tiedelehden sisältämiin julkaisuihin. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne tutkimukset, joissa vastemuuttujana oli vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, valve nukahtamisen jälkeen, nukkumisen tehokkuus, kokonaisuniaika tai nukkumaanmeno- ja heräämisaika. Tämä haku löysi 14 tutkimusta, joista 8 tutki viivästyneestä unijaksosta kärsiviä ja 4 pitkäaikaisesta primaarista unettomuudesta kärsiviä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannen meta-analyysin «van Geijlswijk IM, Korzilius HP, Smits MG. The use...»4 mukaan melatoniini (0,3‒6 mg) on tehokas viivästyneestä unijaksosta kärsivillä sekä aikuisilla (n = 91) että lapsilla (n = 226). Viivästyneen unijakson nukahtamishetki aikaistui aikuisilla 42 minuuttia ja lapsilla 38 minuuttia. Tämä haku löysi 9 tutkimusta, joista 5 oli tehty aikuisilla ja 4 lapsilla. Tämä meta-analyysi perustui kahden sähköisen tietokannan sisältämiin julkaisuihin sekä kahden tieteenalan kongressiesitystiivistelmiin vuosilta 1990‒2009. 5 tutkimuksessa 6‒7 % tutkituista ilmoitti melatoniinin haittavaikutukseksi päänsäryn.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Näyttö perustuu useamman meta-analyysin sisällyttämiin tutkimuksiin. Melatoniinin tehokas annos viivästyneen unijakson hoitoon on 5 mg (lyhytvaikutteista melatoniinia). Melatoniinin haittavaikutuksista on tietoa 3 kuukautta kestäneestä tai sitä lyhyemmästä hoidosta, joten tätä pitemmän ajan säännöllisen melatoniinin käytön haittavaikutuksista ei tiedetä. Tavallisin melatoniinin aiheuttama haittavaikutus on ollut päänsärky.

Kirjallisuutta

  1. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N ym. The efficacy and safety of exogenous melatonin for primary sleep disorders. A meta-analysis. J Gen Intern Med 2005;20:1151-8 «PMID: 16423108»PubMed
  2. Buscemi N, Vandermeer B, Friesen C ym. Manifestations and Management of Chronic Insomnia in Adults. Summary, Evidence Report/Technology Assessment: Number 125. AHRQ Publication Number 05-E021-1, June 2005. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. «http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11906/»1
  3. MacMahon MA, Broomfield NM, Espie CA. A systematic review of the effectiveness of oral melatonin for adults (18 to 65 years) with delayed sleep phase syndrome and adults (18 to 65 years) with primary insomnia. Curr Psych Rev 2005;1:103-13
  4. van Geijlswijk IM, Korzilius HP, Smits MG. The use of exogenous melatonin in delayed sleep phase disorder: a meta-analysis. Sleep 2010;33:1605-14 «PMID: 21120122»PubMed