Takaisin

Melatoniini vuorotyöstä johtuvan unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Timo Partonen
3.12.2015

Näytön aste: A

Melatoniini ei ole tehokas vuorotyöstä johtuvan unettomuuden hoitoon.

Erään meta-analyysin «Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N ym. Efficacy and...»1 mukaan melatoniini ei ole tehokas perussairaudesta johtuvasta (sekundaarisesta) unettomuudesta kärsivillä potilailla (n = 279) eikä ulkoisista olosuhteista johtuvan unettomuuden hoitoon (n = 427). Tämä meta-analyysi perustui 13 sähköisen tietokannan sisältämiin julkaisuihin. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne satunnaistetut tutkimukset, joissa vastemuuttujana oli vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, nukkumisen tehokkuus, unen laatu, valve nukahtamisen jälkeen, kokonaisuniaika tai vilkeunen suhteellinen osuus. Haku löysi 18 tutkimusta, joista 9 tutki perussairaudesta johtuvaa unettomuutta.

5 tutkimuksen mukaan melatoniini ei ollut tehokas vuorotyöstä johtuvan unettomuuden (n = 81) hoitoon, eikä melatoniini ollut yhden tutkimuksen mukaan tehokas univajeen hoitoon (n = 20). Tähän meta-analyysiin oli sisällytetty lisäksi 3 tutkimusta aikaerorasituksen hoidosta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Melatoniini ei ole tehokas ulkoisista olosuhteista, kuten vuorotyöstä, tai perussairaudesta johtuvan unettomuuden hoitoon. Melatoniinin haittavaikutuksista on tietoa 3 kuukautta kestäneestä tai sitä lyhyemmästä hoidosta, joten tätä pitemmän ajan säännöllisen melatoniinin käytön haittavaikutuksista ei tiedetä. Tavallisin melatoniinin aiheuttama haittavaikutus on ollut päänsärky.

Kirjallisuutta

  1. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N ym. Efficacy and safety of exogenous melatonin for secondary sleep disorders and sleep disorders accompanying sleep restriction: meta-analysis. BMJ 2006;332:385-93 «PMID: 16473858»PubMed