Takaisin

Melatoniini perussairaudesta johtuvan unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Timo Partonen
3.12.2015

Näytön aste: A

Melatoniini ei ole tehokas perussairaudesta johtuvan unettomuuden hoitoon.

Erään meta-analyysin «Brzezinski A, Vangel MG, Wurtman RJ ym. Effects of...»1 mukaan melatoniinin vaikutuksesta (20‒93-vuotiailla) aikuisilla (N = 296) nukahtamisviive lyhenee 4 minuutilla ja yöuni pitenee 14 minuutilla. Molemmat eroavat merkitsevästi lumevaikutuksesta. Tämä meta-analyysi perustui yhden sähköisen tietokannan (MEDLINE) sisältämiin julkaisuihin vuodesta 1980 vuoteen 2003. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne satunnaistetut tutkimukset, joissa oli vähintään kuusi tutkittavaa ja vastemuuttujana vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, nukkumisen tehokkuus tai kokonaisuniaika. Tämä haku löysi 18 tutkimusta, joista 8 tutki primaarista unettomuudesta kärsiviä, 2 perussairaudesta johtuvasta (sekundaarisesta) unettomuudesta kärsiviä ja 8 terveitä henkilöitä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisen meta-analyysin «Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N ym. Efficacy and...»2 mukaan melatoniini ei ole tehokas perussairaudesta johtuvasta (sekundaarisesta) unettomuudesta kärsivillä potilailla (n = 279) eikä ulkoisista olosuhteista johtuvan unettomuuden hoitoon (n = 427). Tämä meta-analyysi perustui 13 sähköisen tietokannan sisältämiin julkaisuihin. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne satunnaistetut tutkimukset, joissa vastemuuttujana oli vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, nukkumisen tehokkuus, unenlaatu, valve nukahtamisen jälkeen, kokonaisuniaika tai vilkeunen suhteellinen osuus. Haku löysi 18 tutkimusta, joista 9 tutki perussairaudesta johtuvaa unettomuutta.

5 tutkimuksen mukaan melatoniini ei ollut tehokas vuorotyöstä johtuvan unettomuuden (n = 81) hoitoon, eikä melatoniini ollut yhden tutkimuksen mukaan tehokas univajeen hoitoon (n = 20). Tähän meta-analyysiin oli sisällytetty lisäksi 3 tutkimusta aikaerorasituksen hoidosta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Näyttö perustuu useamman meta-analyysin sisällyttämiin tutkimuksiin. Melatoniinin teho on parhaimmillaan selkeästi vuorokausirytmien häiriöistä johtuvan unettomuuden hoidossa. Sitä vastoin ulkoisista olosuhteista tai perussairaudesta johtuvan unettomuuden hoitoon melatoniini ei ole tehokas. Melatoniinin haittavaikutuksista on tietoa 3 kuukautta kestäneestä tai sitä lyhyemmästä hoidosta, joten tätä pidemmän ajan melatoniinin säännöllisen käytön haittavaikutuksista ei tiedetä. Tavallisin melatoniinin aiheuttama haittavaikutus on ollut päänsärky.

Kirjallisuutta

  1. Brzezinski A, Vangel MG, Wurtman RJ ym. Effects of exogenous melatonin on sleep: a meta-analysis. Sleep Med Rev 2005;9:41-50 «PMID: 15649737»PubMed
  2. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N ym. Efficacy and safety of exogenous melatonin for secondary sleep disorders and sleep disorders accompanying sleep restriction: meta-analysis. BMJ 2006;332:385-93 «PMID: 16473858»PubMed