Takaisin

Ergotamiinijohdos Bellergal vaihdevuosien kuumien aaltojen ja hikoilun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Päivi Polo
3.12.2015

Näytön aste: C

Ergotamiinijohdos ”Bellergal” ei liene tehokas kuumien aaltojen ja hikoilun hoidossa, mutta haittavaikutuksena ilmaantuvaa uneliaisuutta lienee mahdollista käyttää hyväksi hoidettaessa vaihdevuosi-ikäisten naisten uniongelmia ei-hormonaalisin hoidoin.

Etenevä satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Bergmans MG, Merkus JM, Corbey RS ym. Effect of Be...»1 tehtiin Alankomaissa. Tutkimukseen rekrytoitiin 71 vaihdevuosi-iässä olevaa naista, jotka kärsivät kuumista aalloista. Naiset saivat Bellergal Retard -lääkitystä (0,6 mg ergotamiinia, 40 mg fenobarbitaalia ja 0,2 mg levorotatorialkaloideja) tai lumetta. Hoitoaika oli 8 viikkoa. 8 viikon kaksoissokkotutkimuksen jälkeen kaikki saivat vielä 4 viikkoa Bellergalia.

Molemmissa ryhmissä kuumien aaltojen ja hikoilujen määrä väheni alkutilanteeseen verrattuna. Viikon 2 ja 4 kohdalla Bellergalin teho lumeeseen nähden oli parempi, mutta ero hävisi 8 viikon kohdalla, jolloin molemmat lääkitykset vähensivät selvästi kuumia aaltoja alkutilanteeseen nähden. Sekä tutkimushenkilöt että tutkijat olivat kuitenkin sitä mieltä, että Bellergal Retard -valmiste oli lumetta parempi oireiden hoidossa (Bellergal 51 % vs lume 21 %). Toisaalta tutkijat myös painottivat, että hoitotutkimusten ei pidä olla ainoastaan lumekontrolloituja, vaan niiden keston tulee olla tarpeeksi pitkä todellisten vaikutuksien ilmaantumiseksi (kuten tässä tutkimuksessa, jossa ryhmien välinen ero hävisi 8 viikon kohdalla).

Bellergal-ryhmässä 19 naista sai haittavaikutuksia ja heistä 9 keskeytti tutkimuksen. Lumeryhmässä 18 naisella esiintyi haittavaikutuksia ja heistä 6 keskeytti tutkimuksen. Yleisimmät haittavaikutukset olivat suun kuivuminen, huimaus ja uneliaisuus.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kyseessä oli satunnaistettu kontrolloitu hoitokoe (RCT), jonka perusteella Bellergal Retard -lääkitys ei ole lumelääkitystä tehokkaampi vaihdevuosien vasomotoristen oireiden hoidossa. Tutkimusryhmä oli kooltaan pieni. Vaikka tutkimus ei selvittänyt Bellergal-lääkityksen käyttöä vaihdevuosien univaikeuksien hoidossa, sen todettiin aiheuttavan haittavaikutuksena uneliaisuutta, joten sitä voidaan kokeilla vaihtoehtohoitona vaihdevuosien univaikeuksien hoitoon niillä naisilla, jotka eivät voi käyttää hormonaalista hoitoa.

Kirjallisuutta

  1. Bergmans MG, Merkus JM, Corbey RS ym. Effect of Bellergal Retard on climacteric complaints: a double-blind, placebo-controlled study. Maturitas 1987;9:227-34 «PMID: 3323851»PubMed